117. ZATIRANJE POROVE ZAVRTALKE - 30.09.2004 13:30 - Poslano


V tem času se intenzivno pojavlja drugi rod porove zavrtalke , ki je pridelovalcem čebule in pora v preteklih letih povzročila precej škode. Za manjše pridelovalce predvsem velja, da morebitno škodo lahko preprečimo tako, da por prekrijemo z lutasilom ali podobnim materialom za pokrivanje in s tem preprečimo zavrtalki dostop do rastlin in odlaganje jajčec.

Večji pridelovalci pa naj v naslednjih dneh poškropijo por s pripravkom PERFEKTHION, če tega še niso storili. Odmerki so navedeni v priloženih navodilih.


Datum objave obvestila: 30.09.2004 13:30
Obvestilo prognostičnega centra: Zahodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica
Objavil/a: ŽEŽLINA Ivan
Pripravil: Ivan Žežlina
Seznam registriranih FFS