32. OBVESTILO ZA ZATIRANJE PLEVELOV V SOJI - 30.04.2020 13:40 - Zaključeno


Soja ima proti plevelom slabo tekmovalno sposobnost, zato priporočamo da se po setvi in pred vznikom uporabi talni herbicid (za zadovoljivo delovanje je potrebna talna vlaga), kasneje pa če je to potrebno se opravi korekcija z enim od primernih pripravkov (preglednica 2).

Preglednica 1: Registrirana fitofarmacevtska sredstva za zatiranje plevelov v letu 2020 v soji po setvi in pred vznikom.

PRIPRAVEK

ODMEREK (L/ha)

PLEVELI

DUAL GOLD 960 EC *

1,0 – 1,3 L/ha

enoletni širokolistni in ozkolistni

EFICA 960 EC *

1,0 – 1,3 L/ha

enoletni širokolistni in ozkolistni

SHARPEN 33 EC, SHARPEN 40 SC

3 – 5 L/ha

enoletni širokolistni in ozkolistni

STOMP AQUA

2,6 L/ha

enoletni širokolistni in ozkolistni

CENTIUM 36 CS

0,25 L/ha

enoletni širokolistni

 

Preglednica 2: Registrirana fitofarmacevtska sredstva za zatiranje plevelov v letu 2020 v soji po vzniku.

PRIPRAVEK

ODMEREK (L/ha)

PLEVELI

BASAGRAN 480 *

1,5 – 2 L/ha

širokolistni

FOCUS ULTRA

1,5 – 2 L/ha

ozkolistni

HARMONY 50 SX

2 x 7,5 g/ha

enoletni širokolistni

Za pripravki označeni z * veljajo omejitve za uporabo na najožjih VVO.

Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja. Poskrbeti je potrebno tudi za zaščito vodnih virov.


Datum objave obvestila: 30.04.2020 13:40
Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto
Objavil/a: RODIČ Karmen
Uredila: Karmen Rodič
Seznam registriranih FFS