36. OBVESTILO O VARSTVU POSEVKOV FIŽOLA PRED PLEVELI - 30.04.2020 11:53 - Zaključeno


Pridelovalci fižola so v teh dneh pričeli s setvijo, zgodnejši posevki so v fazah kalitve. Navajamo aktualni seznam vseh dovoljenih selektivnih herbicidov za zatiranje plevelov v posevkih fižola.

 

Preglednica selektivnih herbicidov, registriranih v RS v letu 2020, za uporabo v posevkih fižola

po setvi pred vznikom fižola in plevelov

Fitofarmacevtsko sredstvo,

zatira plevele

Aktivna snov

F

Odmerek

Čas uporabe

fižol BBCH

Karenca in opombe

 

BOXER

O. in Š. pl.

prosulfokarb

EC

5,0 L/ha

Preem

ČU, zagotovljena mora biti dobra pokritost semena (globina setve najmanj 8 cm)

CHALLENGE

Š. in O. pl.

aklonifen

SC

4,0 L/ha

Preem

BBCH 00-08

90 dni, za dobro delovanje je pomembna vlaga v tleh

STOMP AQUA

E. O. in nekat. Š. pl.

pendimetalin

CS

2,9 L/ha

Preem

 

ČU,

manjša uporaba

 

Preglednica selektivnih herbicidov, registriranih v RS v letu 2020, za uporabo v posevkih fižola

po vzniku fižola in plevelov

Fitofarmacevtsko sredstvo,

zatira plevele

Aktivna snov

F

Odmerek

Čas uporabe

fižol BBCH

Karenca in opombe

 

AGIL 100 EC

E. in Večl. O. pl

propakvizafop

EC

0,75 – 1,5 L/ha

Po 13-29

60 dni

 

*BASAGRAN 480,

*BASAGRAN**

E. in nek. Večl. Š. pl.

bentazon

SL

1,0 - 2,0 L/ha v deljeni (split) aplikaciji

(1,0 + 1,0 L/ha), med aplikacijama 7-14 dni

Po,

do višine posevka največ

5 cm

42 dni, uporaba pri temperaturah do 25 ˚C!

**zaloge v uporabi do 25.8.2020

FOCUS ULTRA

E. O. in samosevci žit

Večl. O. pl.

cikloksidim

EC

2,0 L/ha oz.

1,0 L/ha+1,0L/ha

močila DASH HC

4,0 L/ha oz.

2,0 L/ha+2,0L/ha

močila DASH HC

Po 12-19

 

 

Po 12-19

56 dni fižol za suho v zrnju (suh),

28 dni fižol v stroku,

enoletni oz. pl. in samosevci žit (BBCH 12-29),

večletni oz. pl. visoki do15 cm, oziroma (BBCH 13-15)

FUSILADE FORTE

E. O. pl. in ljulk (Lolium spp.)

fluazifop-p-butil

 

EC

0,8 - 1,3 L/ha

 

Po, pred cvetenjem do BBCH 50

90 dni fižol za suho zrnje,

28 dni fižol za stročje

FUSILADE MAX

E. in Večl. O. pl. in ljulk (Lolium spp.)

fluazifop-p-butil

 

EC

1,6 L/ha

 

Po, pred cvetenjem do BBCH 50

90 dni fižol za suho zrnje,

28 dni fižol za stročje

ZETROLA

E. in Večl. O. pl

propakvizafop

EC

0,75 – 1,5 L/ha

Po 13-39

60 dni

 

Legenda: E. – enoletni, Večl. – večletni, O. – ozkolistni, Š. – širokolistni, pl. – pleveli, Preem - uporaba herbicidov pred vznikom posevka in plevelov, Po - uporaba herbicidov po vzniku posevka, razvojna faza (npr. BBCH 12) = razvita dva lista fižola, ČU- karenca je zagotovljena s časom uporabe.

Opozorilo: Za dovoljene manjše uporabe na tem seznamu učinkovitost in fitotoksičnost sredstva ni bila preverjena, zato odgovornost v zvezi z uporabo sredstva na navedenih rastlinah prevzema uporabnik sredstva!

*FFS - velja omejitev uporabe na najožjih vodovarstvenih območjih (VVO1), pri pridelovalcih v izbranih KOPOP ukrepih! Pri škropljenju dosledno upoštevajte vsa navodila za uporabo in omejitve!


Datum objave obvestila: 30.04.2020 11:53
Obvestilo prognostičnega centra: Celjska in Koroška regija/Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije
Objavil/a: SILVO Zveplan
Pripravil: Silvo Zveplan
Seznam registriranih FFS