33. OBVESTILO O VARSTVU POSEVKOV SONČNIC PRED PLEVELI - 29.04.2020 11:32 - Zaključeno


Navajamo aktualni seznam vseh dovoljenih herbicidov za zatiranje plevelov v sončnicah.

 

Preglednica herbicidov, registriranih v RS v letu 2020, za uporabo v posevkih sončnic

po setvi pred vznikom sončnic in plevelov

 

Fitofarmacevtsko sredstvo,

zatira plevele

 

Aktivna snov

 

F

 

Odmerek

 

Čas uporabe

sončnica BBCH

 

Karenca in opombe

 

CHALLENGE

Š. in O. pl.

aklonifen

SC

4,0 L/ha

Preem 00-08

90 dni

 

CREDIT XTREME

E. in Večl. O. in Š. pl.

glifosat v obliki izopropilamino soli + glifosat v obliki kalijeve soli

SL

1,2 – 4,0 L/ha

Preem,

pred ali po setvi

 

ČU

*DUAL GOLD 960 EC

E. O. in Š. pl.

S-metolaklor

EC

1,0 - 1,3 L/ha izven VVO

1,0 L/ha na VVO

Preem

 

ČU

 

*EFICA 960 EC

E. O. in nekatere vrste Š. pl.

S-metolaklor

EC

1,0 - 1,3 L/ha

1,0 L/ha na VVO

Preem

 

ČU

 

SHARPEN 33 EC E. O. in Š. pl.

pendimetalin

EC

3,0 - 5,0 L/ha

Preem 00-09

ČU

SHARPEN 40 SC E. O. in Š. pl.

pendimetalin

SC

2,5 - 4,0 L/ha

Preem 00-09

 

ČU

STOMP AQUA

E. O. in nekat. Š. pl.

pendimetalin

CS

2,9 L/ha

Preem

 

ČU

 

 

Preglednica herbicidov, registriranih v RS v letu 2020, za uporabo v posevkih sončnic

po vzniku sončnic in plevelov

 

Fitofarmacevtsko sredstvo,

zatira plevele

 

Aktivna snov

 

F

 

Odmerek

 

Čas uporabe

sončnica BBCH

 

Karenca in opombe

 

FOCUS ULTRA

E. in Večl. O. pl. in samosevci žit

cikloksidim

EC

2,0 L/ha oz.

1,0 L/ha+1,0L/ha

močila DASH HC

4,0 L/ha oz.

2,0 L/ha+2,0L/ha

močila DASH HC

Po 12-19

 

 

Po 12-19

ČU,

enoletni oz. pl. in samosevci žit (BBCH 12-29)

večletni oz. pl. visoki do 15 cm, oziroma (BBCH 13-15)

FUSILADE FORTE

E. in Večl. O. pl.

(razen enoletne latovke Poa annua)

fluazifop-p-butil

 

EC

0,8 - 2,5 L/ha

 

Po,

do razvitih šest parov listov

90 dni,

0,8 - 1,7 L/ha za zatiranje E. O. pl.

1,7 - 2,5 L/ha za zatiranje Večl.O. pl.

FUSILADE MAX

E. in Večl. O. pl.

(razen enoletne latovke Poa annua)

fluazifop-p-butil

 

EC

1,0 - 3,0 L/ha

 

Po,

do razvitih šest parov listov

90 dni,

1,0 - 2,0 L/ha za zatiranje E. O. pl.

2,0 - 3,0 L/ha za zatiranje Večl. O. pl.

QUICK 5 EC

E. in Večl. O. pl.

 

kvizalofop-p-etil

EC

1,0 - 2,0 L/ha

 

Po

ČU,

pleveli od 2 listov do konca razraščanja (BBCH 12-29).

 

Legenda:

E. – enoletni, Večl. – večletni, O. – ozkolistni, Š. – širokolistni, pl. – pleveli

Preem - uporaba herbicidov pred vznikom posevka in plevelov, Po - uporaba herbicidov po vzniku posevka, razvojna faza sončnic (npr. BBCH 12) = razvita dva lista sončnice,

ČU- karenca zagotovljena s časom uporabe,

* za FFS velja omejitev uporabe na najožjih vodovarstvenih območjih (VVO1), pri pridelovalcih v izbranih KOPOP ukrepih!!!

Pri škropljenju dosledno upoštevajte vsa navodila za uporabo in omejitve!


Datum objave obvestila: 29.04.2020 11:32
Obvestilo prognostičnega centra: Celjska in Koroška regija/Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije
Objavil/a: SILVO Zveplan
Pripravil: Silvo Zveplan
Seznam registriranih FFS