32. OBVESTILO O VARSTVU POSEVKOV SOJE PRED PLEVELI - 29.04.2020 11:27 - Zaključeno


Navajamo aktualni seznam vseh dovoljenih selektivnih herbicidov za zatiranje plevelov v soji.

 

Preglednica selektivnih herbicidov, registriranih v RS v letu 2020, za uporabo v posevkih soje

po setvi pred vznikom soje in plevelov

 

Fitofarmacevtsko sredstvo,

zatira plevele

 

Aktivna snov

 

F

 

Odmerek

 

Čas uporabe

soja BBCH

 

Karenca in opombe

 

CENTIUM 36 CS,

COMMAND 36 CS**,

DR METROB KLOMAZON**,

nekatere vrste O. in Š. pl.

klomazon

CS

0,25 L/ha

Preem

ČU, manjša uporaba,

tretiranje takoj oz. najkasneje 3 dni po setvi,

**zaloge v uporabi do 30.4.2021

*DUAL GOLD 960 EC

E. O. in Š. pl.

S-metolaklor

EC

1,0 - 1,3 L/ha

1,0 L/ha na VVO

Preem

 

ČU

 

*EFICA 960 EC

E. O. in nekatere vrste Š. pl.

S-metolaklor

EC

1,0 - 1,3 L/ha

1,0 L/ha na VVO

Preem

 

ČU

 

SHARPEN 33 EC

E. O. in Š. pl.

pendimetalin

EC

3,0 - 5,0 L/ha

Preem 00-09

ČU

SHARPEN 40 SC

E. O. in Š. pl.

pendimetalin

SC

2,5 - 4,0 L/ha

Preem 00-09

ČU

STOMP AQUA

E. O. in nekat. Š. pl.

pendimetalin

CS

2,6 L/ha

Preem

 

ČU, manjša uporaba

 

Preglednica selektivnih herbicidov, registriranih v RS v letu 2020, za uporabo v posevkih soje

po vzniku soje in plevelov

 

Fitofarmacevtsko sredstvo,

zatira plevele

 

Aktivna snov

 

F

 

Odmerek

 

Čas uporabe

soja BBCH

 

Karenca in opombe

 

*BASAGRAN 480,

E. in nek. Večl. Š. pl.

bentazon

SL

1,5- 2,0 L/ha

Po 11-13

60 dni,

tretiranje pri temperaturah med 10 in 25 ˚C!

*BASAGRAN**,

E. in nek. Večl. Š. pl.

bentazon

SL

1,5- 2,0 L/ha

Po 11-13

60 dni, tretiranje pri temper. med 10 in 25 ˚C!

**zaloge v uporabi do 25.8.2020

FOCUS ULTRA

E. in Večl. O. pl. in samosevci žit

cikloksidim

EC

2,0 L/ha oz.

1,0 L/ha+1,0L/ha

močila DASH HC

4,0 L/ha oz.

2,0 L/ha+2,0L/ha

močila DASH HC

Po 12-19

 

 

Po 12-19

56 dni,

enoletni oz. pl. in samosevci žit (BBCH 12-29)

večletni oz. pl. visoki do15 cm, oziroma (BBCH 13-15)

HARMONY 50 SX,

E. Š. pl.

tifensulfuron-metil

SG

2 x 7,5 g/ha deljena (split) aplikacija, razmak med tretiranjema

naj bo 7-14 dni

Po 10 - 14

manjša uporaba,

SZ = ČU,

SZK = 14 dni

 

 

Legenda: SZ – soja za zrnje, SZK- soja za zeleno krmo,

E. – enoletni, Večl. – večletni, O. – ozkolistni, Š. – širokolistni, pl. – pleveli, Preem - uporaba herbicidov pred vznikom posevka in plevelov, Po - uporaba herbicidov po vzniku posevka, razvojna faza (npr. BBCH 12) = razvita dva lista soje, ČU- karenca zagotovljena s časom uporabe,

Opozorilo: Za dovoljene manjše uporabe na tem seznamu učinkovitost in fitotoksičnost sredstva ni bila preverjena, zato odgovornost v zvezi z uporabo sredstva na navedenih rastlinah prevzema uporabnik sredstva!

*FFS - velja omejitev uporabe na najožjih vodovarstvenih območjih (VVO1), pri pridelovalcih v izbranih KOPOP ukrepih!!!

FFS** zaloge v uporabi do…

Pri škropljenju dosledno upoštevajte vsa navodila za uporabo in omejitve!


Datum objave obvestila: 29.04.2020 11:27
Obvestilo prognostičnega centra: Celjska in Koroška regija/Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije
Objavil/a: SILVO Zveplan
Pripravil: Silvo Zveplan
Seznam registriranih FFS