26. OBVESTILO ZA ZATIRANJE PLEVELOV V KORUZI - 23.04.2020 19:14 - Zaključeno


Fenološki razvoj posevkov koruze

Na območju Dolenjske, Posavja in Bele krajine je setev koruze že izvedena. Pred izbiro pripravka za zatiranje herbicidov preglejte posevke, ocenite zapleveljenost in razvojno fazo rastlin. Pri tehnologiji pridelave koruze se nagibamo k zatiranju plevelov po vzniku koruze in plevelov. Kot prvi ukrep priporočamo uporabo česal, kasneje pa lahko za korekcijo uporabite herbicide. Najbolj optimalen čas za uporabo herbicidov je, ko ima koruza dva do štiri liste (BBCH 12 – 14). Zaradi antirezistenčne strategije je priporočljivo s herbicidi ''kolobariti'', kar pomeni, da ne uporabljate istih pripravkov več let zapored, temveč jih zamenjajte s pripravki z drugimi aktivnimi snovmi.

V trenutnih vremenskih razmerah (dolgotrajno obdobje brez dežja) je potrebno razmisliti o smiselnosti uporabe talnih herbicidov (kot npr. Adengo, Callisto 480 SC, Stomp aqua, Sharpen, Dual Gold 960 EC, Koban TX, Lumax, ...). Zaradi pomanjkanja padavin namreč le-ti ne bodo imeli zadovoljivega učinka.

Uporaba herbicidov

V razvojni fazi od vznika do enega lista so registrirani naslednji pripravki: ADENGO (0,44 L/ha,), CALARIS PRO (2 – 2,3 L/ha), CALLISTO 480 SC (0,15-0,3 L/ha), DUAL GOLD 960 EC * (1-1,5 L/ha, do 1 lista), EFICA 960 EC (1 – 1,5 L/ha), KOBAN TX (4 L/ha), LUMAX * (3 - 4 L/ha), LUMAX H 537.5 SE (3 – 4 L/ha), MERLIN FLEXX (0,4 L/ha,), PRIMEXTRA TZ GOLD 500 SC * (2,5 4,5 L/ha, do 1 lista), RINCON 25 SG *(60 g/ha), SHARPEN 40 SC (2,5-4 L/ha, do 1 lista), SHARPEN 33 EC (3-5 L/ha, do 1 lista), STOMP AQUA (3,3 L/ha), SUCCESSOR 600 * (2 L/ha).

V razvojni fazi od dveh listov naprej lahko uporabite: AKRIS * (3 L/ha, od 2 do 6 listov), ALISEO * (70 g/ha; 2 do 8 lista), ALISEO PLUS * (70 g/ha, od 2. do 6. lista), ARIGO * (330 g/ha, od 2 do 8 listov), ARRAT * (0,2 kg/ha, od 2. do 6. lista), BASAGRAN 480 * (1,5-2 L/ha, od 2 do 7 lista), BANDERA * (1 L/ha, od 2. do 8. listov), BANVEL 480 S (0,6 L/ha, od 3 - 6 listov), CALLAM (300 g/ha; od 3 do 6 listov), CAPRENO (0,3 L/ha, od 2 do 6 listov), ELUMIS *(1,5 L/ha, do 8 listov), ENTAIL * (170 ml,/ha, od 3 do 5 listov), ESTERON (1 L/ha, od 4 do 5 listov), EQUIP (2-2,5 L/ha, od 2 do 6 listov), FOCUS ULTRA (1-4 L/ha, od 2 do 8 listov), DICASH * (0,6 L/ha, od 2 do 8 listov), HARMONY 50 SC (22,5 g/ha, od 2 do 8 listov), HERBOCID XL (1,25 L/ha; od 3 do 4 liste), KALIMBA * (0,6 L/ha, od 2 do 8 listov), KAMBA 480 SL (0,6 L/ha; od 2 do 8 listov), KELVIN MAX (0,75 L/ha; od 2 do 8 lista), KELVIN * (1 L/ha, od 3 listov naprej), KELVIN OD * (1 L/ha, od 4 do 7 listov), LAUDIS (1,15-2,25 L/ha, od 2 do 8 listov), LAUDIS WG 30 (0,25-0,5 kg/ha, od 2 do 8 listov), LONTREL 100 * (1-1,2 L/ha, od 2 do 5 lista), LONTREL 72SG (0,17 kg/ha; od 2 do 9 listov), MILAGRO EXTRA 6 OD * (0,75 L/ha, od 2 do 8 listov), MILAGRO PLUS * (0,8 L/ha; od 2 do 8 listov), MILAGRO 240 SC *(170 ml/ha; od 3 do 5 listov), MOTIVELL * (1 L/ha, od 3 do 6 listov), MOTIVELL EXTRA 6 OD * (0,75 L/ha; od 2 do 8 listov), MONSOON ACTIVE (1-2 L/ha, od 2 do 6 listov), MURAL * (0,6 – 0,75 L/ha; od 2 do 5 listov), MUSTANG 306 SE (0,5-0,6 L/ha, od 4 do 5 listov), NICOSH * (1 L/ha, od 3 do 6 listov), NAGANO (0,5 – 1,0 L/ha; od 2 do 8 listov), NIKITA (0,45 kg/ha; od 2 do 9 listov), OSORNO (1,5 L/ha, od 2 do 8 listov), PEAK 75 WG (20-30 g/ha, od vznika do 7 lista), PRIMERO * (1 L/ha, od 2 do 8 listov), SAMSON 4 SC * (1 L/ha, od 2 do 8 listov), SAMSON EXTRA 6 OD * (0,75 L/ha, od 2 do 8 listov), SPANDIS * (0,4 kg/ha; od 2 do 8 listov), STARANE FORTE (0,54 L/ha, od 2 do 6 listov), STRETCH (1 L/ha; od 2 do 8 listov), TALISMAN (1,125 L/ha; od 2 do 8 listov), TAROT 25 WG * (50-60 g/ha, od 2 do 8 listov), TEMSA SC (1,5 L/ha, od 2 do 8 listov) ali TANDUS 200 EC (1 L/ha, od 3 do 6 listov).

Natančen opis pripravkov si lahko pogledate na: http://www.kmetijskizavod-nm.si/nasveti/varstvorastlin , (herbicidi v koruzi 2020).

Pozorni bodite na omejitve pri varstvu vodotokov. Pred uporabo fitofarmacevtskega sredstva natančno preberite in upoštevajte navodila za uporabo.


Datum objave obvestila: 23.04.2020 19:14
Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto
Objavil/a: RODIČ Karmen
Uredila: Karmen Rodič
Seznam registriranih FFS