29. OBVESTILO O ZATIRANJU PLEVELOV V KORUZI S HERBICIDI - 22.04.2020 14:00 - Zaključeno


V zadnjih dneh so na področju Savinjske doline in širše Celjske regije začeli s setvijo koruze. Trenutno je pri nas registriranih 70 selektivnih herbicidov za zatiranje plevelov v koruzi. Ukrep uporabe herbicidov se tako kot pri drugih gojenih rastlinah, tudi pri koruzi počasi, a vztrajno nagiba k usmerjenemu zatiranju plevela po vzniku koruze in plevelov.

Svetujemo vam, da s herbicidi navedenimi v spodnji preglednici »kolobarite« kar pomeni, da ne uporabljate istih pripravkov več let zapored, temveč jih čim večkrat zamenjate s pripravki z drugimi aktivnimi snovmi iz drugih kemičnih skupin.

Priporočamo, da poskušate zatiranje plevelov pred vznikom koruze nadomestiti z zatiranjem plevelov po vzniku koruze.

Za več informacij in lažjo odločitev prilagamo preglednico št. 1.

Preglednica 1: Seznam selektivnih herbicidov, registriranih v RS za uporabo v koruzi v letu 2020

 

Fitofarmacevtsko sredstvo,

zatira plevele

 

Aktivna snov

 

F

 

Odmerek

 

Čas uporabe

koruza BBCH

 

Karenca in opombe

 

ADENGO

E.Š. in O. pl.

izoksaflutol + tienkarbazon

SC

0,44 L/ha

Preem, Po do 13

KZ=ČU, KS ne silirati pred mlečno zrelostjo

*AKRIS, E. O. in E. Š. pl.

dimetenamid + terbutilazin

SE

3,0 L/ha

Po 12-16

ČU, VPV

*ALISEO, E. in Večl. O. ter Š. pl.

nikosulfuron + rimsulfuron

WG

70 g/ha

Po 12-18 + M

ČU, KZ in KS

*ALISEO PLUS

E in Večl. O. ter Š. pl.

dikamba + nikosulfuron + rimsulfuron

WG

350 - 440 g/ha

Po 12-16 + M

ČU

*ARIGO

E in Večl. O. ter Š. pl.

mezotrion + nikosulfuron + rimsulfuron

WG

330 g/ha

Po 12-18 + M

ČU

*ARRAT, E in Večl. Š. pl.

dikamba + tritosulfuron

WG

0,2 kg/ha

Po 12-18 + M

ČU, VPV

*BANDERA =

*PRIMERO, O. in Š. pl.

nikosulfuron

OD

1,0 L/ha

Po 12-18

ČU, KZ in KS

*BANVEL 480 S

E in Večl. Š. pl.

dikamba

SL

0,6 L/ha

Po 12-18

ČU, Po 17-18 tretirati pod liste koruze!

*BASAGRAN 480, *BASAGRAN**

E in nek.Večl. Š. pl.

bentazon

SL

1,5- 2,0 L/ha

Po 11-15

KZ in KS 60 dni,

** zaloge v uporabi do 25.8.2020

*CALARIS PRO

E.Š. in nekatere vrste O. pl.

mezotrion + terbutilazin

SC

2,0 – 2,3 L/ha

Preem, Po 09-14

ČU, VPV

*CALLAM, E in Večl. Š. pl.

dikamba + tritosulfuron

WG

300 g/ha

Po 13-16 + M

ČU, ne za sladko koruzo!

CALLISTO 480 SC

Š. pl. in navadna kostreba

mezotrion

SC

0,25 – 0,3 L/ha

0,15 – 0,25 L/ha

Preem,

Po 09-18 + M

ČU

*CAMBIO**,

E. in Večl. Š. pl.

bentazon+dikamba

SL

2,0 L/ha

Po 12-16 + M

ČU,

**zaloge v uporabi do 28.11.2020

CAPRENO

O. in Š. pl.

tembotrion + tienkarbazon-metil

SC

0,3 L/ha

Po 12-16 + M

ČU

*CLIOPHAR 600 SL**

E. in Večl. Š. pl.

klopiralid

SL

0,16 – 0,2 L/ha

Po 12-15

70 dni,

**zaloge v uporabi do 28.10.2020

*DICASH, E. in Večl. Š. pl.

dikamba

SL

0,6 L/ha

Po 12-18

ČU

*DUAL GOLD 960 EC

E. O. in Š. pl.

S-metolaklor

EC

1,0 - 1,5 L/ha

1,0 - 1,3 L/ha

Preem izven VVO

Po 09 -14

KZ= ČU, KS 91 dni

v mešanici s sredstvom na osnovi mezotriona + M

*EFICA 960 EC

E. O. in nekatere vrste Š. pl.

S-metolaklor

EC

1,0 - 1,5 L/ha

1,0 - 1,3 L/ha

Preem izven VVO

Po 09 -14

KZ= ČU, KS 91 dni

v mešanici s sredstvom na osnovi mezotriona + M

*ELUMIS, E. Š. in O. pl.

mezotrion + nikosulfuron

OD

1,5 L/ha

Po 11-18

ČU

*ENTAIL = *MILAGRO 240 SC

O. in Š. pl.

nikosulfuron

SC

0,17 L/ha

Po 12-18

ČU

EQUIP, Š. in O. pl

foramsulfuron

OD

2,0 - 2,5 L/ha

Po 12-16

ČU, VPV

ESTERON, E. Š. pl.

2,4 D 2-EHE

EC

1,0 L/ha

Po 14-16

ČU

FOCUS ULTRA, E in Večl. O. pl, samonikla žita

cikloksidim

EC

1, 0 – 4,0 L/ha

Po 12-19 + (M)

ČU, uporaba le v posevkih tolerantnih na a.s. cikloksidim!

*FRONTIER X2, E. O. in Š. pl.

dimetenamid -P

EC

1,0 - 1,4 L/ha

pred setvijo inkorporacija,

Preem

KZ =ČU, KS v mleč. zrelosti

HARMONY 50 SX, Š. pl.

tifensulfuron-metil

SG

22,5 g/ha

Po 12-18 + M

ČU

HERBOCID XL, Š. pl.

2,4-D

SL

1,25 L/ha

Po 13-14

ČU

*KALIMBA = *KAMBA 480 SL

E in Večl. Š. pl.

dikamba

SL

0,6 L/ha

Po 12-18

ČU

*KELVIN, O. in Š. pl.

nikosulfuron

SC

1,0 L/ha

Po 13-18

ČU

*KELVIN OD, Š. in O. pl.

nikosulfuron

OD

1,0 L/ha

Po 14-17

ČU

*KOBAN TX, Š. in O. pl.

petoksamid + terbutilazin

SE

4,0 L/ha

Preem, Po 10- 14

ČU, VPV

LAUDIS, O. in Š. pl.

tembotrion

OD

1,15 - 2,25 L/ha

Po 12-18

ČU, mogoča split aplikacija

LAUDIS WG 30, O. in Š. pl.

tembotrion

WG

0,25 - 0,5 kg/ha

Po 12-18 + M

ČU, mogoča split aplikacija

*LONTREL 100, Š. pl.

klopiralid

SL

1,0 - 1,2 L/ha

Po 12-15

KZ in KS 70 dni

*LONTREL 72SG, Š. pl.

klopiralid

SG

170 g/ha

Po 12-19

ČU

*LUMAX

E. O. in Š. pl.

S-metolaklor + terbutilazin

+ mezotrion

SE

3,25 - 4,0 L/ha

3,0 - 4,0 L/ha

Preem izven VVO Po 09-14

ČU

*LUMAX H 537,5 SE

E. O. in Š. pl.

S-metolaklor + terbutilazin

+ mezotrion

SE

3,0 - 4,0 L/ha

Preem, Po 09-14

ČU, VPV

MERLIN FLEXX

E. Š. in nekat. O. pl.

izoksaflutol

SC

0,3 L/ha

0,4 L/ha

Preem,

Po 09- 13

KZ=ČU, KS ne pred mleč. zr.

Po - le samostojno!

*MILAGRO EXTRA 6 OD =

*MOTIVELL EXTRA 6 OD =

*SAMSON EXTRA 6 OD =

*KELVIN MAX, O. in Š. pl.

nikosulfuron

OD

0,75 L/ha ali

deljena aplikac.

0,5 + 0,25 L/ha

Po 12-18

 

 

ČU, ne za sladko koruzo!

*MILAGRO PLUS

E. ter Večl. Š. pl. in O. pl.

dikamba +

nikosulfuron

OD

0,8 L/ha

Po 12-18

ČU

MONSOON ACTIVE

E.O. in Š.pl.

(ter divji sirek)

foramsulfuron + tienkarbazon-metil

OD

1,5 L/ha ali

0,75 + 0,75 L/ha

(2,0 L/ha ali

1,0 + 1,0 L/ha)

Po 12-16,

deljena aplikac.

Po 12-18

ČU, VPV,

mogoča deljena aplikacija

*MOTIVELL =

*SAMSON 4 SC, O. in Š. pl.

nikosulfuron

SC

1,0 L/ha

 

Po 12-18

ČU, ne za sladko koruzo!

*MURAL

E in nekatere vrste Večl. Š. pl.

dikamba

SL

0,6 – 0,75 L/ha

Po 12-15

ČU, ne za semensko, ne za sladko in ne za koruzo s podsevkom!

MUSTANG 306 SE

E. in nekat. Večl. Š. pl.

florasulam + 2,4 D 2-EHE

SE

0,5 - 0,6 L/ha

Po 14-15

ČU

NAGANO, Š. in O. pl.

bromoksinil + mezotrion

OD

0,5 – 1,0 L/ha

Po 12-18

ČU

*NICOSH, O. in Š. pl.

nikosulfuron

SC

1,0 L/ha

Po 12-18

KZ in KS 60 dni

*NIKITA= (*CALLISTO TURBO)

E ter Večl. Š. in O. pl.

dikamba + mezotrion + nikosulfuron

WG

0,45 kg/ha

ali deljeno 0,4 +

0,2 kg/ha

Po 12-19 + M

Po 12-16 + M +

Po 19 + M

ČU; v primeru deljenega odmerka le vsako drugo leto na isti površini!

OSORNO = TEMSA SC

navadna kostreba in nekat. E. Š. pl.

mezotrion

SC

1,5 L/ha

Po 12-18

ČU

PEAK 75 WG

E. in nekat. Večl. Š. pl.

prosulfuron

WG

20 g/ha

Po do 17 + M

ČU

*PRIMEXTRA TZ GOLD 500 SC

E. O. in Š. pl.

S-metolaklor + terbutilazin

SC

4,0 - 4,5 L/ha

solo

Preem izven VVO Po 09-13

ČU, v kombinaciji s sredstvom na osnovi mezotriona so odmerki nižji!

RINCON 25 SG,

nekat. vrste O. in Š. pl.

rimsulfuron

SG

60 g/ha

Po 10-18 + M

ČU

SHARPEN 33 EC, E. O. in Š. pl.

pendimetalin

EC

3,0 - 5,0 L/ha

Preem 00-09

ČU, KZ in KS, VPV

SHARPEN 40 SC, E. O. in Š. pl.

pendimetalin

SC

2,5 - 4,0 L/ha

Preem 00-09

ČU, KZ in KS, VPV

*SPANDIS

E. in Večl. Š. ter O. pl.

dikamba + nikosulfuron +

prosulfuron

WG

400 g/ha

Po 12-18 + M

ČU

STARANE FORTE

E. in nekat. Večl. Š. pl.

fluroksipir

EC

0,54 L/ha

Po 12-16

ČU, KZ, KS in za sladko koruzo

STOMP AQUA

E. O. in nekat. Š. pl.

pendimetalin

CS

3,3 L/ha

Preem,

Po do 14

ČU

*STRETCH, E. O. in Š. pl.

nikosulfuron

OD

1,0 L/ha

Po 12-18

ČU, KZ in KS

*SUCCESSOR 600, O. in Š. pl.

petoksamid

EC

2,0 L/ha

Preem, Po do 14

ČU, VPV

*SUCCESSOR 600 PRO**

Š. in O. pl.

petoksamid

EC

2,0 L/ha

Preem

ČU,

**zaloge v uporabi do 31.7.2020

*TALISMAN, E. in nekat. Večl. O. pl. ter E. Š. pl.

nikosulfuron

OD

1,125 L/ha

Po 12-18

ČU, KZ in KS

TANDUS 200 EC

Š. pl.

fluroksipir

EC

1,0 L/ha

Po 13-16

KS 63 dni, registriran le za uporabo v silažni koruzi!

*TAROT 25 WG

O. in Š. pl.

rimsulfuron

WG

40 - 60 g/ha

Po 12-18 + M

KS 63, KZ=ČU,

ne uporabljati na kraških in propustnih tleh!

 

Legenda:

E. – enoletni, Večl. – večletni, O. – ozkolistni, Š. – širokolistni, pl. – pleveli

Preem - uporaba herbicidov pred vznikom posevka in plevelov, Po - uporaba herbicidov po vzniku posevka, razvojna faza koruze (npr. BBCH 12) = razvita dva lista koruze, Po + M - uporaba herbicidov po vzniku posevka in plevelov + obvezno dodajanje močila, ČU- karenca zagotovljena s časom uporabe,

KS – silažna koruza, KZ – koruza za zrnje, VPV- varnostni pas do voda, FFS** zaloge v uporabi do…

 

*FFS - velja omejitev uporabe na najožjih vodovarstvenih območjih (VVO1), pri pridelovalcih v izbranih KOPOP ukrepih!!!

 

Pred uporabo kateregakoli herbicida pozorno preberite priložena navodila in opravite škropljenje v skladu s predpisanimi navodili!


Datum objave obvestila: 22.04.2020 14:00
Obvestilo prognostičnega centra: Celjska in Koroška regija/Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije
Objavil/a: SILVO Zveplan
Pripravil: Silvo Zveplan
Seznam registriranih FFS