33. OBVESTILO O VARSTVU ČEBULNIC - 20.04.2020 10:51 - Zaključeno


V posevkih čebulnic se pojavljata porova zavrtalka in česnova muha. Nalet porove zavrtalke prepoznamo po drobnih belih pikah, nanizanih v vrsto. Znamenja so posledica poškodb, ki jih povzročajo samice muh, ko se pred odlaganjem jajčec dopolnilno hranijo. Porova zavrtalka lahko povzroča škodo na čebuli, poru, česnu, šalotki in drobnjaku. Pri obeh škodljivcih škodo povzročajo ličinke, ki vrtajo rove v listih. Zaradi poškodb se listi zvijajo, polegajo in se sušijo. Mlade posevke čebulnic lahko pred odlaganjem jajčec zaščitite z vrtnarsko kopreno ali protiinsektno mrežo. Za zatiranje obeh škodljivcev je na voljo pripravek Karate Zeon 5 CS, v česnu in šalotki pa lahko za zatiranje porove zavrtalke in čebulne muhe uporabite sredstvo Perfekthion (zaloge v uporabi do 30. 6. 2020).

Upoštevajte sredstvom priložena navodila in registracije posameznih pripravkov!


Datum objave obvestila: 20.04.2020 10:51
Obvestilo prognostičnega centra: Napovedi za vso Slovenijo/Kmetijski inštitut Slovenije
Objavil/a: Meta Urbančič Zemljič
Pripravili: Meta Urbančič Zemljič in Neja Marolt
Seznam registriranih FFS