23. VARSTVO JABLAN IN HRUŠKA - 09.04.2020 13:25 - Zaključeno


Fenološki razvoj

Na območju Celjske regije fenološki razvoj jablane v povprečju na opazovane lokacije in sorte prehaja iz faze rdečega popka E(BBCH 57) v fazo stadija balona E2(BBCH59). Zgodaj cvetoče sorte pa so že vstopile v fazo cvetenja.

Tudi hruške vstopajo v fazo cvetenja F (BBCH 60), medtem ko zgodaj cvetoče sorte prehajajo v fazo polnega cvetenja F2 (BBCH 64).

 

Sorta

Razvojna faza

Fleckinger

BBCH

Carjevič, Summarred

F (100%)

63 (100%)

Idared

E2 (50%) – F (50 %)

59 (50%) – 60 (50%)

Breaburn

E (60%) – E2(40 %)

57 (60%) – 59 (40%)

Jonagold,, Fuju, Gala

E (100%)

57 (100%)

Zlati delišes, Elstar

D2 (20%) – E (80%)

56 (20%) – 57 (80%)

Na območju Koroške fenološki razvoj jablan in hrušk nekoliko zaostaja. Jablane so v fenološki fazi BBCH 54 - 56, hruške pa v fazi BBCH 56.

Škrlup

Suho in vsak dan toplejše vreme trenutno ne ustvarja pogojev za okužbe s škrlupom. Vremenoslovci napovedujejo možnost manjše količine padavin v začetku naslednjega tedna. Zato škropljenje jablan in hrušk proti škrlupu opravite tik pred napovedanimi padavinami.

V primeru manjše količine kratkotrajnih padavin opravite škropljenje z enim od kontaktnih fungicidov iz skupine ditiokarbamatov kot so: Avtar 75 NT (2 kg/ha), Dithane DG Neotic (2 kg /ha), Dithane M-45 (2 kg/ha), Manfil plus 75 WG (2 kg/ha), Manfil 75 WG (2 kg/ha), Manfil 80 WP (2 kg/ha), Mankoz 75 WG (2 kg/ha), Penncozeb 75 DG (2,5 kg/ha), Pinozeb M – 45 (2 kg/ha) ali s pripravkom z aktivno snovjo metiram Polyram DF (2 kg/ha).

V primeru napovedi daljšega obdobje padavin oz. močenosti listne mase pa dajte prednost pripravkom iz skupine anilinopirimidinov kot so: Chorus 50 WG (0,45 kg/ha) - a.s. ciprodinil ali na osnovi a. s. pirimetanil: Mythos (1,5 L/ha), Pyrus 400 SC (1L/ha), Scala (1,125 L/ha) ali Batalion 450 SC (0,7 – 1 L/ha). Vsem naštetim pripravkom iz skupine anilinopirimidinov, dodate enega od zgoraj naštetih kontaktnih fungicidov.

Škropljenje lahko opravite tudi s pripravkom Faban (1,2 L/ha), če ga imate še na zalogi. Pripravek vsebuje kombinacijo aktivnih snovi pirimetanil in ditianon, zato mu ni potrebno dodati kontaktnega fungicida.

Samo pri sortah, kjer se cvetenje še ni začelo lahko uporabite tudi kontaktna fungicida z daljšim kurativnim delovanjem kot sta: Syllit 400 SC (1,9 L/ha) ali Syllit 544 SC (1,4 L/ha).

Uporaba pripravkov na osnovi močljivega žvepla vpliva na zmanjšanje infekcijskega potenciala jablanove pepelovke in je učinkovita v toplem vremenu (temperature nad 15°C). Zato pri sortah, ki so občutljive na pepelovko in pri temperaturah nad 15°C dodajte enega od pripravkov na osnovi močljivega žvepla kot so: Cosan, Pepelin, Kumulus DF, Microthiol specilal, Thiovit jet ali Vindex 80 WG, v najvišjem dovoljenem odmerku 5 – 8 kg/ha. Uporabite lahko tudi pripravke Biotip Sulfo 800 SC, Pol sulphur 800 SC ali Symbiotica Fito –tekoče žveplo, v odmerku 6 – 7,5 kg/ha. V nasadih, kjer so jablane že vstopile v fazo cvetenja pa je najvišji dovoljeni odmerek žvepla 3 kg ali L/ha.

Rdeča sadna pršica

Pri pregledih nasadov na prisotnost rdeče sadne pršice najdemo prve izlegle ličinke. Zato preglejte nasade, glejte predvsem prve manjše liste na dvoletnem lesu. Ob nadaljevanju toplega vremena ob koncu tedna lahko pričakujemo intenzivnejše izleganje prve generacije. Škropljenje je smiselno opraviti samo v primeru preseganja praga škodljivosti (4 in več pršic na list), ko je iz zimskih jajčec izleženih 50% in več ličink. Škropljenje lahko opravite s pripravki kot so: Zoom 11 SC (0,5 L/ha), Kanemite SC (v odmerku 0,625 L/ha na 1 m višine krošnje) ali Nissorun 10 WP (v odmerku 0,33 kg/ha na višinski meter krošnje, pri čemer skupni odmerek sredstva pri enem tretiranju ne sme preseči 1 kg/ha).

Z naštetimi sredstvi se na istem zemljišču lahko tretira največ en krat v eni rastni sezoni.

Jabolčna grizlica začne letati tik pred začetkom cvetenja, zato v kolikor še niste, izobesite bele lepljive plošče za spremljanje naleta. Plošče dimenzije 0,2 x 0,3 m izobesite pri tistih sortah, ki prve cvetijo in dovolj visoko, da so dobro vidne. Pri spremljanju bodite še posebej pozorni na tisto stran plošče, ki je obrnjena proti soncu. Prag škodljivosti je več kot 30 grizlic na posamezno ploščo. O spremljanju naleta in optimalnem času zatiranja vas bomo obveščali.


Datum objave obvestila: 09.04.2020 13:25
Obvestilo prognostičnega centra: Celjska in Koroška regija/Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije
Objavil/a: Alenka Ferlež-Rus
Pripravila: Alenka Ferlež-Rus
Seznam registriranih FFS