14. VARSTVO ČEBULNIC - 06.04.2020 13:33 - Zaključeno


Jeseni sajene čebulnice so sedaj v obdobju razvoja listne mase. Z otoplitvijo vremena lahko pričakujemo nalet porove zvartalke. Škodo povzročajo ličnike, ki se zavrtajo v liste, zaradi česar se listi zvijajo in rastline slabše rastejo. Kjer znamenja naleta v obliki belih drobnih pik še niso vidna, lahko rastline zaščitite s protiinsektno mrežo ali kopreno in na ta način muham preprečite dostop do rastlin ter odlaganje jajčec. Kjer prekrivanje ni izvedljivo je priporočljiva raba insekticida ob začetku odlaganja jajčec. V česnu in šalotki je za zatiranje čebulne muhe in porove zavrtalke registriran insekticid Perfekthion (v uporabi do 30. 6. 2020) v odmerku 0,6 l/ha (največ 2 tretiranji). V čebuli, šalotki in česnu je za zatiranje različnih grizočih in sesajočih žuželk registriran insekticid Karate Zeon 5 CS v odmerku 0,15 l/ha (največ 2 tretiranji).

 

Upoštevajte sredstvom priložena navodila, veljavne registracije in priporočila za varstvo okolja!


Datum objave obvestila: 06.04.2020 13:33
Obvestilo prognostičnega centra: Napovedi za vso Slovenijo/Kmetijski inštitut Slovenije
Objavil/a: Neja Marolt
Pripravili: Meta Urbančič Zemljič in Neja Marolt
Seznam registriranih FFS