15. OBVESTILO ZA PRIDELOVALCE ČEBULNIC - 06.04.2020 06:54 - Zaključeno


Jesenski posevki čebulnic (česna ali čebule) imajo razvitih 5 ali manj listov (razvojna stopnja BBCH 105 ali manj).

Priporočamo, da za varstvo posevkov čebulnic, le-te pokrijete z agrokopreno, protiinsektno mrežo, preden muhe odložijo jajčeca na rastlino.

Če ste pri pregledu svojih posevkov ugotovili, da je muha že začela odlagati jajčeca, lahko pri česnu ali šalotki za zatiranje čebulne muhe ali porove zavrtalke uporabite pripravek Perfekthion v odmerku 0,6 l/ha (6 ml na 100 m²). Pripravek ima dovoljenje za manjše uporabe.

Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja.


Datum objave obvestila: 06.04.2020 06:54
Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto
Objavil/a: PETERLIN Andreja
Pripravila: Peterlin Andreja
Seznam registriranih FFS