20. VARSTVO JABLAN IN HRUŠK - 02.04.2020 14:44 - Zaključeno


POZEBA

V tem tednu je za nami že tri dni zelo nizkih in kritičnih temperature za pozebo. Na območju Celjske in Koroške regije so se v noči z 1. na 2. april temperature na večina sadjarskih lokacij spustile tudi pod – 4,5 °C (najnižja -7,01°C Ponikva ). Pozeba je v teh dneh prizadela tako koščičaste kot pečkate sadne vrste.

Informacije o ukrepih po pozebi so vam dostopne na spletni strani Javne službe za sadjarstvvo https://sadjarstvo.javnesluzbe.si/publikacije/obvestila/pozeba-2020/ službe v sadjarstvu.

Za oceno nastale škode je zdaj še preuranjeno, saj je pri tako nizkih temperaturah poleg fenološke faze, nastala škoda odvisna tudi od občutljivosti posamezne sorte na nizke temperature in kvalitete cvetnih brstov, pa tudi dni z možnostjo kritičnih temperatur je še kar veliko pred nami. Pri ocenjevanju poškodovanih cvetov se v prvi fazi ugotavlja uničenje semenskih zasnov ali plodnic, pri čemer gre samo za približne ocene. Prva ocena nastale škode bo mogoča v fenološki fazi konca cvetenja. Končno oceno pa bo možno podati šele po končanem junijskem trebljenju. Zato nadaljujte z rednim varstvom sadnega drevja. O nadaljnji strategiji obvladovanja bolezni in škodljivcev vas bomo sproti obveščali.

 

Na območju Celjske regije je fenološki razvoj jablane sorazmerno izenačen. V povprečju na opazovane lokacije in sorte jablana prehaja iz faze zelenega popka D2 (BBCH 56) v fazo rdečega popka E(BBCH 57). Nekoliko pred ostalimi sortami so le zgodaj cvetoče sorte.

 

Sorta

Razvojna faza

Fleckinger

BBCH

Carjevič, Summarred

E (50 %) – E2 (50%)

57 (50%) – 59 (50%)

Idared

E (70 %) – E2 (30%)

57 (70%) – 59 (30%)

Jonagold

D2 (90%) – E (10%)

56 (90%) – 57 (10%)

Gala, Zlati delišes, Elstar, Breaburn, Fuju

D2 (100%)

56 (100%)

Na območju Koroške fenološki razvoj jablan in hrušk nekoliko zaostaja. Jablane so v fenološki fazi BBCH 54 - 55, hruške pa v fazi BBCH 55.

Tisti, ki imate težave z obvladovanjem ameriškega kaparja in niste opravili škropljenja z mineralnim oljem, uporabite pred cvetenjem (ob otoplitvi vremena ob koncu tedna oz. v naslednjem tednu) za omejevanje številčnosti populacije pripravek Harpun. Odmerek pri posamičnem tretiranju ne sme preseči 0,5 L/ha.

Opozorilo: Sredstvo se lahko na istem zemljišču na jablanah uporabi največ dvakrat v eni rastni dobi! Če se s sredstvom tretira jablane pred cvetenjem enkrat, je nato za zatiranje jablanovega zavijača dovoljeno samo eno tretiranje.

V nasadih, kjer je bil pri pregledu lesa presežen prag škodljivosti na prisotnost zimskih jajčec rdeče sadne pršice in kjer niste opravili pred spomladanskega škropljenje z oljnimi pripravki, lahko v času uporabite akaricid Apollo 50 SC (0,4 L/ha). Za učinkovitejše delovanje mu dodajte mineralno olje v odmerku 10 L/ha.

Preglejte nasade na prisotnost vseh vrst uši.

Pred cvetenjem je smiselno škropljenje proti ušem, ki so se začele izlegati samo, v kolikor ste v preteklem letu imeli težave z obvladovanjem mokaste in najdete pred cvetenjem na 100 pregledanih poganjkov 1-2 koloniji.

Pri tem je priporočljivo dati prednost pripravku Teppeki (0,14 kg/ha), ki ima stransko delovanje tudi na krvavo uš. Ciljno strategijo zatiranja krvave uši usmerite v čas po cvetenju, o čemer vas bomo obveščali. Za zatiranje mokaste uši lahko v mladih nasadih jablan, v fenološki fazi BBCH 56 – 59, uporabite tudi pripravek Sivanto prime (0,4 L/ha).. Pred cvetenjem je za zatiranje mokaste uši mogoče uporabiti tudi pripravek NeemAzal-T/S (1,5 L/ha).

Jabolčna grizlica začne letati tik pred začetkom cvetenja, zato v stadiju balona E2 (BBCH 59), izobesite bele lepljive plošče za spremljanje naleta. Plošče dimenzije 0,2 x 0,3 m izobesite pri tistih sortah, ki prve cvetijo in dovolj visoko, da so dobro vidne. Pri spremljanju bodite še posebej pozorni na tisto stran plošče, ki je obrnjena proti soncu. Prag škodljivosti je več kot 30 grizlic na posamezno ploščo. O spremljanju naleta in optimalnem času zatiranja vas bomo obveščali.

Opozorilo: Zaradi zaščite čebel in drugih opraševalcev se med cvetenjem gojenih rastlin in podrasti ne sme tretirati s sredstvi, ki so nevarna oz. strupena za čebele. Zaradi nevarnosti posameznih pripravkov za čebele pred njihovo uporabo še posebej pozorno preberite priložena navodila za uporabo! V primeru uporabe sredstev, ki so nevarne za čebele je pred škropljenjem potrebno po mulčiti oziroma pokositi podrast in škropljenje opraviti ponoči, ko so čebele v panjih. Upoštevati je potrebno tudi predpise s področja varstva voda.

Škrlup

Na opazovanih sadjarskih lokacija Celjske in Koroške regije je med 29. in 30. marcem padlo od 2 mm (Ponikva) do 10 mm (Črnova) dežja. Po padavinah smo zabeležili manjši izbruh askospor Zaradi krajšega obdobja omočenosti listne mase in nizkih temperatur pogoji za okužbo niso bili izpolnjeni.

Vremenoslovci napovedujejo nadaljevanje suhega vreme, kar ne bo ustvarjalo pogojev za okužbe s škrlupom. Zato s škropljenjem jablan in hrušk proti škrlupu počakajte in ga opravite tik pred napovedjo naslednjih - prvih padavin. O uporabi primernih pripravkov vas bom sproti obveščali.


Datum objave obvestila: 02.04.2020 14:44
Obvestilo prognostičnega centra: Celjska in Koroška regija/Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije
Objavil/a: Alenka Ferlež-Rus
Pripravila: Alenka Ferlež-Rus
Seznam registriranih FFS