19. VARSTVO SLIV IN ČEŠPELJ - 01.04.2020 17:36 - Zaključeno


Na območju Celjske in Koroške regije so slive in češplje glede na sorte in lege v povprečju v fenološki fazi BBCH 57 - 59.

Škropljenje proti cvetni moniliji opravite, ko bo odprtih 10 % cvetov.

Uporabite lahko enega od pripravkov kot so: Chorus 50 WG (0,5 kg/ha), Luna experience (0,2 L/ha na 1 m višine krošnje, do največ 0,6 L/ha), Signum (0,25 kg/ha na 1 m višine krošnje, do največ 0,75 L/ha), Prolectus (330 g/ha na 1 m višine, najvišji dovoljen odmerek za eno škropljenje je 1 kg/ha), Teldor SC 500 (0,5 L/ha na 1 m višine krošnje, najvišji dovoljen odmerek za eno škropljenje je 1,5 L/ha), Switch 62,5 WG (0,08 % konc., najvišji dovoljen odmerek za eno škropljenje je 1 kg/ha), ali Topsin – M (1 kg/ha) ali Zenby (0.9 L/ha).

Uporabite lahko tudi pripravka na osnovi antagonističnega delovanja bakterije Bacillus subtillis Serenade ASO (8 L/ha) ali Bacillus amyloliquefaciens Amilo –x (1,5 - 2,5 kg/ha), ki imata dovoljenje tudi za uporabo v ekološki pridelavi.

Izobesite bele lepljive plošče za spremljanje pojava rumene ali črne češpljeve grizlice. Samo v primeru, da boste na bele lepljive plošče ulovili skupaj več kot 30 osic rumene ali črne češpljeve grizlice, po končanem cvetenju opravite škropljenje proti omenjeni škodljivki s pripravkom Mospilan 20 SG, v 0,04 % konc.

Opozorilo: Zaradi zaščite čebel in drugih opraševalcev se med cvetenjem gojenih rastlin in podrasti ne sme tretirati s sredstvi, ki so nevarna oz. strupena za čebele. Zaradi nevarnosti posameznih pripravkov za čebele pred njihovo uporabo še posebej pozorno preberite priložena navodila za uporabo! V primeru uporabe sredstev, ki so nevarne za čebele je pred škropljenjem potrebno po mulčiti oziroma pokositi podrast in škropljenje opraviti ponoči, ko so čebele v panjih. Upoštevati je potrebno tudi predpise s področja varstva voda.


Datum objave obvestila: 01.04.2020 17:36
Obvestilo prognostičnega centra: Celjska in Koroška regija/Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije
Objavil/a: Alenka Ferlež-Rus
Pripravila: Alenka Ferlež-Rus
Seznam registriranih FFS