12. VARSTVO JABLAN IN HRUŠK - 20.03.2020 09:04 - Zaključeno


V nasadih jablan in hrušk je zaporedje zadnjih toplih dni močno pospešilo razvoj. Jablana hiti v stadij rožnatih popkov (57 po lestvici BBCH), med tem, ko so hruške po razvoju še hitrejše (zgodnja sorta 'Carmen' je na stopnji balona).

Za naslednja zaščitna tretiranja svetujemo preventivne dotikalne fungicide: AVTAR 75 NT (2 kg/ha), DITHANE DG NEOTEC (2 kg/ha), DITHANE M–45 (2 kg/ha), MANFIL PLUS 75 WG (2 kg/ha), MANFIL 75 WG (2 kg/ha), MANFIL 80 WP (2 kg/ha), MANKOZ 75 WG (2 kg/ha), PENNCOZEB 75 DG (0,2 – 0,25 % konc., oz. največ 2,5 kg/ha), PINOZEB M-45 (2 kg/ha), POLYRAM DF (2 kg/ha), SYLLIT 400 SC (1,9 l/ha; med cvetenjem se z njim ne tretira), SYLLIT 544 SC (1,4 l/ha; med cvetenjem se z njim ne tretira) ali DELAN PRO (2,5 l/ha).

Hkrati je z razvojem cvetnih nastavkov potrebno poskrbeti tudi za varstvo pred listnimi ušmi. Pripravek NEEMAZAL T/S (1,5 l/ha na meter višine krošnje; tudi za ekološko pridelavo) zatira poleg slednjih še nekatere druge vrste sesajočih in grizočih vrst žuželk. Primeren je zlasti v nasadih dovzetnih na napade gosenic pedicev in na površinah, ki jih prizadene listni miner. Za uspešno delovanje ga je potrebno nanesti prvič v obdobju pred cvetenjem in drugič po zaključenem cvetenju. Pri hruški ne pride v poštev, saj povzroča ožige!

Proti mokasti jablanovi uši je potrebno ukrepati pravočasno in napadene predele zaščititi preden se populacije okrepijo. Priporočamo TEPPEKI (0,14 kg/ha) ali v mladih nasadih jablane SIVANTO PRIME (0,4 l/ha – oz. 02 l/ha na meter višine krošnje; le enkrat v rastni dobi; predviden tudi proti jablanovi travni uši). Teh dveh sistemičnih pripravkov se v času cvetenja ne uporablja, kajti predstavljata nevarnost za čebele!

Pridelovalce, ki uporabljate za zmanjševanje poškodb od jabolčnega zavijača metodo zbeganja, opozarjamo, da bo potrebno feromonske razpršilce v nasadih namestiti še pred začetkom cvetenja. Predvideni so razpršilci: ISOMATE C TT, RAK 3, EXOSEX CP ali SemiosNET-Codling Moth.

Na predelih nasadov, kjer je v preteklosti prihajalo do prerazmnožitev rdeče sadne pršice, bodite pozorni na izleganje ličink in sledite gostoto njihovih populacij.

Za kvalitetnejši nanos poskrbite, da se aplikacija izvaja v mirnem vremenu. Priporočamo, da jo opravite v večernem času, ko ni možnosti vpliva na čebele. Pred uporabo čebelam nevarnih pripravkov odstranite cvetočo podrast in poskrbite vse za njihovo zaščito. Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja.


Datum objave obvestila: 20.03.2020 09:04
Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto
Objavil/a: BAJEC Domen
Pripravil: Domen Bajec
Seznam registriranih FFS