22. OBVESTILO O VARSTVU SLIV IN ČEŠPELJ - 19.03.2020 10:32 - Zaključeno


Listna luknjičavost koščičarjev (Stigmina carpophila)

 

Nasadi sliv in češpelj so v različnih fenoloških fazah. V nasadih, kjer drevesa brstijo je potrebno škropiti proti listni luknjičavosti koščičarjev. Za zatiranje bolezni je dovoljena uporaba registriranih bakrovih sredstev.

 

Sredstvo

Odmerek ali koncentracija

Badge WG

3,5 kg/ha

Champion 50 WG

2 - 3 kg/ha

Cuprablau Z 35 WG

1,6 - 2 kg/ha

Cuprablau Z 35 WP

2 kg/ha

 

 

Cvetna monilija (Monilinia laxa)

 

Cvetoče sadovnjake (BBCH 60-65 ali E-F po Baggioliniju) je priporočljivo škropiti proti cvetni moniliji.

 

Sredstva registrirana za zatiranje cvetne monilije na slivah in češpljah:

Sredstvo

Odmerek ali koncentracija

Amylo-X

1,5 - 2,5 kg/ha

Chorus 50 WG

0,5 kg/ha

Luna Experience

0,6 l/ha (0,2 l na 1m višine krošnje na ha)

Prolectus

330 g sredstva na višinski meter krošnje na hektar; maksimalni odmerek 1 kg/ha

Serenade Aso

8 l/ha

Signum

0,25 kg/ha na m višine krošnje; maksimalni odmerek 0,75 kg/ha

Switch 62,5 WG

0,08%; maksimalni odmerek 1 kg/ha

Zenby

0,9 l/ha

 

Pazite na varstvo čebel. Omenjena sredstva sicer niso strupena za čebele, priporočamo pa, da zaradi morebitnega odvračalnega učinka z njimi škropite v večernem času, ko na cvetovih ni čebel. Pred uporabo sredstev pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja!

 

Rumena češpljeva grizlica (Hoplocampa flava) in črna češpljeva grizlica (Hoplocampa minuta)

 

V Brkinih so pozne sorte sliv in češpelj v fenofazi C po Baggioliniju ali 51 po BBCH lestvici. Za spremljanje češpljevih grizlic je v nasade smiselno obesiti bele lepljive plošče. Na hektar sadovnjaka potrebujemo dve lepljivi plošči (35 x 20 cm) katere pregledamo takoj po končanem cvetenju. Prag škodljivosti za zatiranje češpljevih grizlic je presežen, če se na bele lepljive plošče skupno ulovi več kot 30 osic.


Datum objave obvestila: 19.03.2020 10:32
Obvestilo prognostičnega centra: Zahodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica
Objavil/a: Devetak Marko
Pripravil: Marko Devetak
Seznam registriranih FFS