12. VARSTVO JABLAN IN HRUŠK - 18.03.2020 13:12 - Zaključeno


Visoke dnevne temperature zelo pospešujejo fenološki razvoja vseh sadnih vrst. Na območju Celjske regije so jablane v povprečju na opazovane lokacije in sorte v fenološki fazi mišjega ušesca C3 (BBCH 54). Na izpostavljeni lokacijah in pri sortah, ki so hitrejše v razvoju (Carjevič, Summarred) pa vstopajo v fenološko fazo zelenega popka D (BBCH 55). Hruške so v povprečju v fenološki fazi mišjega ušesca C3 (BBCH 54).

 

Sorta

Razvojna faza

Fleckinger

BBCH

Carjevič, Summerred

C3 (50%) – D (50%)

54 (50 %) – 55 (50%)

Gala, Jonagold

C3 (90%) – D (10%)

54 (90 %) – 55 (10%)

Idared, Breaburn, Zlati delišes, Elstar,

C3 (100%)

54 (100%)

Fuju

C (50%) - C3 (50%)

53 (50 %) – 54 (50%)

Na območju Koroške fenološki razvoj jablan in hrušk nekoliko zaostaja. Jablane so v fenološki fazi brstenja B (BBCH 51 - 52), hruške pa so v fenološko faz BBCH 52 - 53.

Čas uporabe oljnih pripravkov

Glede na fenološko fazi jablani in hrušk in hiter razvoj ter vremensko napoved svetujemo, da v tem času (pred ohladitvijo vremena) opravite škropljenje z oljnimi pripravki. Optimalni čas za uporabo oljnih pripravkov je v fenološki fazi C3 (BBCH 54) do D (BBCH 55-56). Za učinkovito delovanje oljnih pripravkov je priporočljivo škropiti v toplem, mirnem, po možnosti oblačnem vremenu pri visoki relativni zračni vlagi in v dnevu, ko temperature v naslednji noči ne padejo pod 0 °C.

Škropljenje z oljnimi pripravki priporočamo opraviti vsem tistim sadjarjem tudi ekološkim, ki so pri zimskem pregledu lesa imeli presežen praga škodljivosti na prisotnost zimskih jajčec rdeče sadne pršice (več kot 400 na 1 dolžinski meter) in povečano prisotnost ličink ameriškega kaparja ter zimskih jajčec listnih uši.

Uporabite lahko parafinsko olje Ovitex v odmerku 20 L/ha z veliko porabo vode (800 do 1000 litrov na hektar), da popolnoma omočite površino dreves. Uporabite lahko tudi pripravek na osnovi olja ogrščice Naturen naravni insekticid za sadje, vrtnine in okrasne rastline–koncentrat (3 % konc.).

V nemških priporočilih svetujejo pri uporabi olj zaradi doseganja večje pokrovnosti škropljenje dvakrat po isti vrsti nasada – v obeh smereh, pri porabi vode 400–500 L na hektar in pri polovičnem odmerku pripravka.

Čas škropljenja prilagodite ugodnim vremenskim razmeram kot tudi optimalni fenološki fazi.

Škrlup

Vremenske razmere trenutno ne ustvarjajo pogojev za okužbe s škrlupom. Vremenoslovci ob prehodu hladne fronte v noči iz sobote na nedeljo napovedujejo ohladitev in možnost padavin. Zato spremljajte vremensko napoved in v primeru napovedi obilnejših padavin pred tem opravite škropljenje jablan in hrušk proti škrlupu. Trenutno toplo vreme ugodno vpliva na dozorevanje askospor in v primeru obilnejših padavin ter dolgotrajnejši omočenosti listne mase lahko pričakujemo tudi izbruhe askoasor v naravi. Prav tako spremljajte fenološki razvoj. V kolikor se bo ta nadaljeval tako hitro in bodo jablane in hruške dosegle fenološko fazo razvoja prvih lističev D (BBCH 55), opravite pred padavinami škropljenje z enim od kontaktnih pripravkov iz skupine ditiokarbamatov kot so: Avtar 75 NT (2 kg/ha), Dithane DG Neotic (2 kg /ha), Dithane M-45 (2 kg/ha), Manfil plus 75 WG (2 kg/ha), Manfil 75 WG (2 kg/ha), Manfil 80 WP (2 kg/ha), Mankoz 75 WG (2 kg/ha), Penncozeb 75 DG (2,5 kg/ha), Pinozeb M – 45 (2 kg/ha) ali s pripravkom z aktivno snovjo metiram Polyram DF (2 kg/ha). V nasadih, kjer bodo jablane in hruške še v fenološki fazi mišjega ušesca C3 pa škropljenje lahko opravite tudi s pripravki na osnovi bakra kot so: Cuprablau Z 35 WP (3 kg/ha), Cuprablau Z 35 WG (3 kg/ha), Cuprablau Z ultra WP (2,5 kg/ha), Cuprablau Z 50 WP (2 kg/ha) ali Kocide 2000 (2 kg/ha).

Pred padavinami škropljenje z bakrovimi pripravki opravite tudi koroški sadjarji.


Datum objave obvestila: 18.03.2020 13:12
Obvestilo prognostičnega centra: Celjska in Koroška regija/Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije
Objavil/a: Alenka Ferlež-Rus
Pripravila: Alenka Ferlež-Rus
Seznam registriranih FFS