11. VARSTVO BRESKEV IN NEKTARIN - 18.03.2020 13:10 - Zaključeno


V teh dneh fenološki razvoj koščičastih sadnih vrst hitro napreduje. Na območju Celjske in Koroške regije breskve in nektarine v povprečju na opazovane lokacije vstopajo v fazo balonskega stadija E2 (BBCH 59). Na izpostavljenih legah se odpirajo prvi cvetovi BBCH 60.

V času cvetenja so breskve in nektarine občutljive za okužbe s cvetno monilijo. Ugodne pogoje za širjenje okužb v večjem obsegu ustvarja deževno in hladno vreme.

Zato svetujemo, da glede na vremensko napoved ob koncu tedna (ohladitev in možnost padavin), ko bo odprtih več kot 10 % cvetov, opravite škropljenje proti cveteni moniliji. Uporabite pripravke, ki so navedeni v preglednici. Pripravek Amylo –X je dovoljen tudi v ekološki pridelavi.

FFS

Odmerek (koncentracija)

Amylo –X

1,5 – 2,5 kg/ha

Chorus 50 WG

0,5 kg/ha

Luna experience

0,6 L/ha (0,2 L na 1 m višine krošnje/ha)

Switch 62,5 WG

1 kg/ha (0,08%)

Prolectus

1kg/ha (330 g na 1 m višine krošnje/ha)

Signum

0,75 kg/ha (0,25 kg na 1 m višine krošnje/ha)

Zenby

0,9 L/ha

V primeru deževnega in hladnejšega vremena v času polnega cvetenja breskev in nektarin bo potrebno škropljenje ob koncu cvetenja ponoviti.

Našteti pripravki niso nevarni za čebele, vendar zaradi škropljenja v cvet priporočamo, da škropljenje opravite v večernem času. Upoštevajte tudi predpise s področja varstva voda.


Datum objave obvestila: 18.03.2020 13:10
Obvestilo prognostičnega centra: Celjska in Koroška regija/Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije
Objavil/a: Alenka Ferlež-Rus
Pripravila: Alenka Ferlež-Rus
Seznam registriranih FFS