10. VARSTVO MARELIC - 18.03.2020 12:11 - Zaključeno


Marelice ponekod še vedno cvetijo (65 – 67 po lestvici BBCH).

Svetujemo, da do zaključka cvetenja opravite še drugi nanos sredstva za varstvo pred cvetno monilijo. Uporabite lahko: AMYLO-X (1,5 – 2,5 kg/ha; tudi za ekološko pridelavo), CHORUS 50 WG (0,5 kg/ha), DUAXO KONCENTRAT (1,1 l/ha na meter višine krošnje, oz. največ 3,3 l/ha), PROLECTUS (največ 1 kg/ha, oz.10 g / 100 m2), SERENADE ASO (8 l/ha; tudi za ekološko pridelavo), SIGNUM (0,25 kg/ha na meter višine krošnje, oz. največ 0,75 kg/ha), ali SWITCH 62,5 WG (0,08 % konc., največ 1 kg/ha).

Za kvalitetnejši nanos poskrbite, da se aplikacija izvaja v mirnem vremenu. Priporočamo, da jo opravite v večernem času, ko ni možnosti vpliva na čebele (navedena sredstva sicer niso nevarna za čebele). Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja.


Datum objave obvestila: 18.03.2020 12:11
Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto
Objavil/a: BAJEC Domen
Pripravil: Domen Bajec
Seznam registriranih FFS