8. VARSTVO JABLAN IN HRUŠK - 18.03.2020 12:08 - Zaključeno


Jablana je večinoma še vedno v razvoju mišjega ušesca (54 po lestvici BBCH).

Pridelovalcem jabolk in hrušk, kateri še niste opravili preventivne zaščito nasadov pred jablanovim škrlupom in povzročiteljem bolezni lesa z bakrovimi pripravki, svetujemo, da to opravite čim prej, vsekakor pred naslednjimi padavinami. Opazne izbruhe zimskih spor škrlupa smo zabeležili po zadnjih padavinah (13.03.2020). Sproščene askospore ne predstavljajo realne nevarnosti okužb, saj so bili takrat brsti pretežno v razpiranju. Trenutno lahko še uporabite pripravke kot so: CUPRABLAU Z 35 WP (3,0 kg/ha), CUPRABLAU Z 35 WG (3,0 kg/ha), CUPRABLAU Z 50 WP (2,0 kg/ha), CUPRABLAU Z ULTRA WP (2,5 kg/ha), KOCIDE 2000 (2,0 kg/ha).

V ekološki pridelavi bo prišla v poštev tudi raba CURATIO – ŽVEPLENOAPNENE BROZGE, ki je za 2020 ponovno dobila izjemno dovoljenje za nujen primere v zvezi z varstvom rastlin (proti jablanovemu škrlupu, jablanovi pepelovki, listni pegavosti in hruševem ožigu; 6 l/ha na meter višine krošnje).

Na nasadih jablan se nadaljuje nalet jablanovega cvetožera. Priporočamo aktivno spremljanje njegove prisotnosti in Kjer je poškodbe povzročal že pretekla leta, na predelih v bližini gozda in visokodebelnih dreves jablan svetujemo uporabo pripravka IMIDAN 50 WG (1 kg/ha; strupen je za čebele) ali ASET FIVE (0,0064 % konc.), ki ima dovoljenje za nujne primere v zvezi z varstvom rastlin in je predviden tudi za ekološko pridelavo. Sicer je prag škodljivosti presežen, ko je v nasadih z manjšim cvetnim nastavkom napadenih več kot 15 % brstov in na površinah z močnejšim nastavkom več kot 30 % navrtanih brstov (pri spremljanju odraslih osebkov s stresanjem vej: na 100 vejah 20-30 hroščkov oz. več). Z omenjenima pripravkoma ukrepate zvečer, v času, ko čebele ne letajo. Pred tem odstranite cvetočo podrast.

Za odvračanje bolšic in drugih sesajočih žuželk predlagamo ponavljanje nanosa kaolinskih glin, ki delujejo na fizikalni osnovi in je predviden za znižanje stopnje napada hruševih bolšic katerim so najbolj podvrženi mlajši nasadi hrušk. Ob povečani porabi vode (700-1000 l/ha) lahko uporabite npr. CUTISAN (odmerek 30 kg/ha), fino mleti kaolin brez primesi, sicer namenjen zmanjšanju mrežavosti plodov jablan in hrušk. Število ponovitev je odvisno od trajanja odlaganja jajčec in intenzivnosti izpiranja ob padavinah. Pristop je možno uporabiti v integrirani in ekološki pridelavi sadja.

Za kvalitetnejši nanos poskrbite, da se aplikacija izvaja v mirnem vremenu. Priporočamo, da jo opravite v večernem času, ko ni možnosti vpliva na čebele. Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja.


Datum objave obvestila: 18.03.2020 12:08
Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto
Objavil/a: BAJEC Domen
Pripravil: Domen Bajec
Seznam registriranih FFS