10. VARSTVO ČEŠENJ, VIŠENJ, SLIV IN ČEŠPELJ - 12.03.2020 11:36 - Zaključeno


Češnje, višnje, slive in češplje so v fenološki fazi C (BBCH 53). V kolikor še niste, opravite škropljenje proti listni luknjičavosti koščičarjev in rožičavosti/metličavosti češpelj.

Proti listni luknjičavosti koščičarjev so registrirani pripravki na osnovi bakra kot so: Badge (3,5 kg/ha)- registracija tudi proti rožičavosti češpelj, Cuprablau Z 35 WG (1,6 - 2 kg/ha), Cuprablau Z 35 WP (2 kg/ha) ali Champion 50 WG (2 - 3 kg/ha)- registracija tudi proti rožičavosti češpelj.

Vsi navedeni pripravi za zatiranje listne luknjičavosti koščičarjev dobro delujejo tudi proti rožičavost češpelj.


Datum objave obvestila: 12.03.2020 11:36
Obvestilo prognostičnega centra: Celjska in Koroška regija/Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije
Objavil/a: Alenka Ferlež-Rus
Pripravila: Alenka Ferlež-Rus
Seznam registriranih FFS