7. VARSTVO JABLAN IN HRUŠK - 10.03.2020 22:04 - Zaključeno


Jablana je po razvoju v stadiju mišjega ušesca (54 po lestvici BBCH).

Pridelovalcem jabolk in hrušk priporočamo, da še pred polnim razpiranjem brstov, poskrbite za preventivno zaščito nasadov pred jablanovim škrlupom in povzročiteljem bolezni lesa. Prve okužbe s škrlupom bodo možne že ob izrazitejših padavinah. Predlagamo pravočasno uporabo pripravkov na osnovi bakra. Uporabite lahko: CUPRABLAU Z 35 WP (3,0 kg/ha), CUPRABLAU Z 35 WG (3,0 kg/ha), CUPRABLAU Z 50 WP (2,0 kg/ha), CUPRABLAU Z ULTRA WP (2,5 kg/ha), KOCIDE 2000 (2,0 kg/ha).

V ekološki pridelavi bo prišla v poštev tudi raba CURATIO – ŽVEPLENOAPNENE BROZGE, ki je za 2020 ponovno dobila izjemno dovoljenje za nujen primere v zvezi z varstvom rastlin (proti jablanovemu škrlupu, jablanovi pepelovki, listni pegavosti in hruševem ožigu; 6 l/ha na meter višine krošnje).

Trenutno s pospešenim razvojem brstov poteka tudi intenziven nalet hroščkov jablanovega cvetožera, katerega aktivnost je na cvetnih nastavkih zelo opazna. Na površinah, kjer je poškodbe brstov povzročal že pretekla leta, na predelih v bližini gozda in visokodebelnih dreves jablan svetujemo ukrepanje z IMIDAN 50 WG (1 kg/ha; strupen je za čebele) ali ASET FIVE (0,0064 % konc.), ki ima dovoljenje za nujne primere v zvezi z varstvom rastlin in je predviden tudi za ekološko pridelavo. Sicer je prag škodljivosti presežen, ko je v nasadih z manjšim cvetnim nastavkom napadenih več kot 15 % brstov in na površinah z močnejšim nastavkom več kot 30 % navrtanih brstov (pri spremljanju odraslih osebkov s stresanjem vej: na 100 vejah 20-30 hroščkov oz. več). Z omenjenima pripravkoma ukrepate zvečer, v času, ko čebele ne letajo. Pred tem odstranite cvetočo podrast.

Za odvračanje bolšic in drugih sesajočih žuželk predlagamo zaščitni pristop z metodo odvračanja. Nanos kaolinskih glin, ki delujejo na fizikalni osnovi, je usmerjen na zlasti na znižanje stopnje napada hruševih bolšic katerim so najbolj podvrženi mlajši nasadi hrušk. Ob povečani porabi vode (700-1000 l/ha) lahko uporabite npr. CUTISAN (odmerek 30 kg/ha), fino mleti kaolin brez primesi, sicer namenjen zmanjšanju mrežavosti plodov jablan in hrušk. Nanos je smiselno do konca brstenja večkrat ponoviti. Število ponovitev je odvisno od trajanja odlaganja jajčec in intenzivnosti izpiranja ob padavinah. Pristop je možno uporabiti v integrirani in ekološki pridelavi sadja.

Za kvalitetnejši nanos poskrbite, da se aplikacija izvaja v mirnem vremenu. Priporočamo, da jo opravite v večernem času, ko ni možnosti vpliva na čebele. Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja.


Datum objave obvestila: 10.03.2020 22:04
Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto
Objavil/a: BAJEC Domen
Pripravil: Domen Bajec
Seznam registriranih FFS