7. Spremljanje razvoja jablanovega cvetožerja - 10.03.2020 13:19 - Zaključeno


Na območju Celjske regije so jablane v povprečju na opazovane sorte v fenološki fazi B (BBCH 52). Na lokacijah, kjer ste v preteklem letu imeli težave z obvladovanjem jablanovega cvetožerja bodite pozorni na njegovo prisotnost. Pri sortah, ki so hitrejše v razvoju (Carjevič, Summerred…) in kjer je že prisoten delež brstov, ki prehajajo v fenološko fazo C (BBCH 53) smo med 9. in 10.3. našli prve vbode brstov (% št. nabodenih brstov =5%) in prva odložena jajčeca (% št. odloženih jajčec 1,5%). Trenutno je še delež sort in brstov, primernih za vbode ter odlaganje jajčec majhen. Ob dvigu temperatur v teh dneh lahko pričakujemo hitrejši fenološki razvoj brstov vseh sort kakor tudi večjo aktivnost hroščkov. Zato izvajajte preglede brstov oziroma se poslužujte metode stresanja »točenja« vej.

Prag škodljivosti je presežen, ko najdete v nasadih z manjšim cvetnim nastavkom več kot 15 % nabodenih brstov in več kot 30 % nabodenih brstov, v nasadih z močnejšim cvetnim nastavkom oziroma je več kot 15 % pregledanih brstov z odloženimi jajčeci. Pri metodi stresanja pa je prag presežen, če ulovimo na 100 vej 20 do 30 hroščkov ali več.

O nadaljevanju razvoja jablanovega cvetožerja, preseganju praga škodljivosti in optimalnem času zatiranja vas bomo obveščali.


Datum objave obvestila: 10.03.2020 13:19
Obvestilo prognostičnega centra: Celjska in Koroška regija/Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije
Objavil/a: Alenka Ferlež-Rus
Pripravila: Alenka Ferlež-Rus
Seznam registriranih FFS