53. Varstvo hmelja - 06.09.2004 10:54 - Poslano


Hmeljeva peronospora je prisotna v večini hmeljišč. Spore te bolezni so neprenehoma prisotne v kritičnem številu, ki je na nekaterih lokacijah za občutljive kultivarje prekoračeno tudi do štirikrat.

V kolikor bodo vremenske razmere ugodne, je nevarnost nadaljnjega širje nja bolezni velika. Priporočamo vam, da hmeljišča poškropite proti hmeljevi peronospori v kolikor je od zadnjega škropljenja minilo več kot 10 dni in je do obiranja še več kot 14 dni. Uporabite sredstva v skladu z dosedanjimi navodili in upoštevajte karenc e, ki so za pripavke na podlagi bakra in Aliette Falsh 14 dni, za Cursate R pa 7 dni.

Razmere so ugodne tudi za razvoj hmeljeve pepelovke , zato pri uporabi fungicidov proti peronospori v nasadih občutljivih kultivarjev dodajajte ustrezen fungicid v skladu z dosedanjimi navodili in upoštevajte varovalne dobe. Te so za pripravke na podlagi močljivega žvepla so 7 dni, za Systhane pa 14 dni.

Bodite pozorni tudi na pojav hmeljevega bolhača v vrhovih hmeljev. V primeru njihovega pojava kličite Oddelek za varstvo rastlin.


Datum objave obvestila: 06.09.2004 10:54
Obvestilo prognostičnega centra: Celjska in Koroška regija/Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije
Objavil/a: ZMRZLAK Marko
Pripravil: Marko Zmrzlak
Seznam registriranih FFS