3. VARSTVO BRESKEV IN NEKTARIN - 06.03.2020 13:41 - Zaključeno


Cvetni brsti breskev in nektarin so močno napeti in na toplih legah se že razpirajo (BBCH 55 – 57: od vidnih posameznih cvetnih popkov do odprtih čašnih listov).

Za varstvo pred breskovo kodravostjo lahko uporabite pripravek SYLLIT 400 SC (2,25 l/ha) ali SYLLITE 544 SC (1,65 l/ha). Na poznih legah lahko v primeru, da še ni vidnih zelenih konic listkov, uporabite tudi bakrove pripravke: CUPRABLAU Z 35 WP (3,0 kg/ha proti breskovi kodravosti in 2,0 kg proti listni luknjičavosti koščičarjev), CUPRABLAU Z 35 WG (1,6 – 2,0 kg/ha), CUPRABLAU Z ULTRA WP (1,8 kg/ha; le breskova kodravost), BADGE WG (3,5 kg/ha; le listna luknjičavost), NORDOX 75 WG (2 kg/ha).

Za kvalitetnejši nanos poskrbite, da se aplikacija izvaja v mirnem vremenu. Priporočamo, da jo opravite v večernem času, ko ni možnosti vpliva na čebele (navedena sredstva sicer niso nevarna za čebele). Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja.


Datum objave obvestila: 06.03.2020 13:41
Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto
Objavil/a: BAJEC Domen
Pripravil: Domen Bajec
Seznam registriranih FFS