63. VARSTVO KROMPIRIŠČ - 06.09.2004 10:53 - Poslano


Za zaključna škropljenja v krompiriščih priporočamo uporabo pripravka shirlan ali bakrovih pripravkov, ker delujejo sporicidno in zmanjšujejo okužbe gomoljev. Cimo uničujemo približno 7 dni po zadnjem škropljenju s fungicidom. Ker se gomolji s plesnijo lahko okužijo med izkopom, po uničenju cime pustimo krompir v zemlji 3 tedne ali več, da se kožica utrdi in da spore plesni propadejo.


Datum objave obvestila: 06.09.2004 10:53
Obvestilo prognostičnega centra: Napovedi za vso Slovenijo/Kmetijski inštitut Slovenije
Objavil/a: ZEMLJIČ Marjeta in ŠKERLAVAJ Vojko
Pripravila: Marjeta Zemljič in Vojko Škerlevaj
Seznam registriranih FFS