5. OBVESTILO O VARSTVU BRESKEV IN NEKTARIN - 21.02.2020 14:33 - Zaključeno


Breskova kodravost (Taphrina deformans) in listna luknjičavost koščičarjev (Stigmina carpophila)

Sredstvo

Odmerek ali koncentracija

Badge WG

3,5 kg/ha

Cuprablau Z 35 WG

1,6-2 kg/ha

Cuprablau Z 35 WP

3 kg/ha

Cuprablau Z Ultra WP

1,8 kg/ha

Nordox 75 WG

2 kg/ha

Škropimo v toplem vremenu, ko ni vetra in je zračna vlaga nad 60 %. Pri škropljenju bodite pozorni, da zajamete tudi vrhove krošenj. Pred uporabo sredstva pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja!


Datum objave obvestila: 21.02.2020 14:33
Obvestilo prognostičnega centra: Zahodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica
Objavil/a: Devetak Marko
Pripravil: Marko Devetak
Seznam registriranih FFS