3. OBVESTILO O VARSTVU BRESKEV IN NEKTARIN TER MARELIC - 20.02.2020 08:10 - Zaključeno


Murvov kapar (Pseudaulacaspis pentagona), ameriški kapar (Quadraspidiotus perniciosus)


Nasade breskev in nektarin kjer se je v preteklosti že pojavljal
murvov kapar je sedaj priporočljivo škropiti proti omenjenemu škodljivcu. V nekaterih sadovnjakih poleg murvovega opažamo tudi ameriškega kaparja. Predlagamo, da za zatiranje kaparjev uporabite pripravek Harpun. Sredstvo lahko uporabite v 0,0375 – 0,05 % koncentraciji pri porabi od 800 do 1000 L vode na ha. Odmerek pri posamičnemu škropljenju ne sme preseči 0,5 L sredstva na ha. Pripravek se uporabi pred cvetenjem in le enkrat v rastni dobi. Z omenjenim sredstvom lahko škropite tudi nasade marelic, ki še ne cvetijo.

 

Pred uporabo sredstva pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja!


Datum objave obvestila: 20.02.2020 08:10
Obvestilo prognostičnega centra: Zahodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica
Objavil/a: Devetak Marko
Pripravil: Marko Devetak
Seznam registriranih FFS