63. VARSTVO VINSKE TRTE - 06.09.2004 10:53 - Poslano


Vreme še vedno omogoča okužbe mladih poganjkov vinske trte in grozdov s peronosporo. Pri belih sortah svetujemo uporabo bakrovega pripravka ali drugih dotikalnih fungicidov, pri rdečih sortah, kot sta žametna črnina in refošk, ki so občutljive na bakrove pripravke, pa priporočamo le rabo dotikalnih fungicidov, kot je npr. antracol, dithane M 45, polyram DF in podoben. Proti oidiju dodajte žveplov pripravek.

Škropljenje proti sivi grozdni plesni s pripravkom teldor ali switch priporočamo ob prvem pojavljanju bolezni na grozdih, najkasneje pa tri tedne pred trgatvijo.


Datum objave obvestila: 06.09.2004 10:53
Obvestilo prognostičnega centra: Napovedi za vso Slovenijo/Kmetijski inštitut Slovenije
Objavil/a: ZEMLJIČ Marjeta in ŠKERLAVAJ Vojko
Pripravila: Marjeta Zemljič in Vojko Škerlevaj
Seznam registriranih FFS