51. Pridelava hmelja - 06.09.2004 10:53 - Poslano


V preteklih dneh je bilo kar nekaj nasadov, ki sta jih poškodovala močan veter in toča. V takih nasadih moramo poskrbeti, da si bodo rastline kar najhitreje opomogle. V obdobju, ko so na rastlinah že storžki, je najpomembneje, da poskrbimo za ustrezno varstvo pred boleznimi in škodljivci, hkrati pa rastline tudi foliarno dognojimo. Foliarno gnojenje pride v poštev samo, če je po toči ohranjene dovolj listne mase. Za foliarno dognojevanje lahk o uporabite foliarna gnojila kot npr. Horty integrator , Fertina , Foliar ipd. v koncentracijah, ki so priporočene za trajne nasade. Omenjena gnojila lahko uporabite tudi tisti, ki ste prijavili integrirano pridelavo.

Opozorilo!

Rastline hmelja imajo letos močnejše habituse in so težje kot prejšnja leta. Ob neurjih in obilnejših padavinah je zaradi tega lahko pogostost padanja rastlin iz nosilnih vrvi večja, bolj pa so obremenjeni tudi posamezni sestavni elementi žičnic. Zato vam svetujemo redno izvajanje pregledov hmeljišč, kjer bodite ob obilnejših padavinah še posebej pozorni na stanje sidrnih vrvi, sidrišč in drugih veznih elementov.


Datum objave obvestila: 06.09.2004 10:53
Obvestilo prognostičnega centra: Celjska in Koroška regija/Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije
Objavil/a: ZMRZLAK Marko
Pripravil: Marko Zmrzlak
Seznam registriranih FFS