79. VARSTVO JABLAN IN HRUŠK - 06.11.2019 09:50 - Zaključeno


V intenzivnih nasadih jablan in hrušk je začelo listje intenzivnejše odpadati. Ob padcu temperatur se bo intenzivnost odpadanja listja še pospešila.

Ob odpadanju listja na poganjkih nastajajo številne odprte rane, na katerih se lahko naselijo bakterije in glive, bodisi v obliki težko opaznih rakastih ran ali v obliki nevidne latentne okužbe, ki predstavljajo nova žarišča za širjenje bolezni v naslednjem letu. Trenutne vremenske razmere, z obilo padavin in sorazmerno ugodnimi temperaturami ustvarjajo idealne pogoje za razvoj teh bolezni.

V nasadih jablan in hrušk, kjer imate težave z obvladovanjem glivičnih bolezni (škrlup, jablanov rak) in nasadih, ki so bila okužena (oz. se nahajajo na okuženem območju) z bakterijo Erwinia amylovora, povzročiteljico hruševega ožiga priporočamo, da za omejevanje novih okužb opravite škropljenje z bakrovimi pripravki.

Škropljenje lahko kot preventiven ukrep opravite tudi v vseh ostalih nasadih ter ohišnicah jablan in hrušk.

Po ustalitvi vremena opravite škropljenje z enim od pripravkov na osnovi bakra kot so:

Cuprablau Z 35 WG ali Cuprablau Z 35 WP (3 kg/ha za zatiranje jablanovega škrlupa) ali Nordox 75 WG (1,6 kg/ha), ki pa je registriran samo za omejevanje okužb z jablanovim rakom.

V primeru nizkih temperatur pazite, da z bakrovimi pripravki škropite, ko so temperature enake ali višje od 5 °C.


Datum objave obvestila: 06.11.2019 09:50
Obvestilo prognostičnega centra: Celjska in Koroška regija/Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije
Objavil/a: Alenka Ferlež-Rus
Pripravila: Alenka Ferlež-Rus
Seznam registriranih FFS