91. OBVESTILO ZA VARSTVO KOŠČIČARJEV - 30.10.2019 13:50 - Zaključeno


V jesenskem času so koščičarji izpostavljeni okužbam lesa z glivami, ki povzročajo breskov rak in ožig breskove skorje. V nasadih breskev, nektarin in sliv svetujemo zaščito dreves z uporabo sistemično delujočega pripravka TOPSIN M (v odmerku 1,7 kg/ha; le enkrat v rastni dobi). Za manjše uporabe je možna tudi raba pripravka DELAN 700 WG (0,75 kg/ha).

Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja.


Datum objave obvestila: 30.10.2019 13:50
Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto
Objavil/a: BAJEC Domen
Pripravil: Domen Bajec
Seznam registriranih FFS