90. VARSTVO JABLAN IN HRUŠK - 30.10.2019 13:46 - Zaključeno


V jesenskem času je v nasadih, kjer se pogosto pojavlja škoda zaradi jabolčnega in drugih vrst zavijačev, smiselno opraviti zaščitna tretiranja z entomopatogenimi ogorčicami. Uporabite lahko pripravek NEMAPOM s Steinernema feltiae, ki je domorodni organizem za namene biotičnega varstva rastlin. Delovanje ogorčic je usmerjeno na prezimitveni stadij zavijačev, zmanjšuje njihovo številčnost ter pripomore k lažjemu varstvu nasadov v naslednji rastni dobi. Ogorčice so živ organizem in potrebujejo za delovanje ter obstoj razmere z visoko vlago (deževno vreme) in temperature nad 10°C. Najugodnejši so v deževni dnevi z nizko intenzivnostjo padavin. Zaželeno je, da so deli tretiranih rastlin omočeni vsaj nekaj ur, kratkotrajen padec temperature pa na učinkovitost nima vpliva.

Za pravilen nanos uporabite šobe z večjim premerom (vsaj 1 mm), odstranite filtre finejše od 1 mm ter zmanjšajte pritisk na največ 20 bar. Med nanosom z veliko porabo vode (1.500 – 2.000 l/ha) odprite le spodnje šobe. Potrebno je stalno mešanje škropilne suspenzije.


Datum objave obvestila: 30.10.2019 13:46
Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto
Objavil/a: BAJEC Domen
Pripravil: Domen Bajec
Seznam registriranih FFS