89. OBVESTILO ZA ZATIRANJE PLEVELOV V OZIMNIH ŽITIH JESENI - 21.10.2019 14:08 - Zaključeno


Fenološki razvoj ozimnih žit (pšenica, ječmen)

Na poljih kjer se redno pojavljajo težave z zapleveljenostjo je priporočljivo prva zatiranje plevelov opraviti že v jeseni, še posebno če nam vremenske in talne razmere to dopuščajo. Kmalu po setvi se sočasno z vznikom žit začne tudi klitje plevelov. Pleveli v fazi razraščanja žit lahko povzročijo izdatne izgube pridelkov. Jeseni lahko plevele zatiramo takoj po setvi, pred vznikom ali po vzniku posevka in plevelov. Pozorni pa moramo biti na dnevne in nočne temperature. Dnevne naj bodo med 8 – 10 ºC, nočne pa nad 0 ºC.

Zatiranje plevelov v ozimnih žitih

V jesenskem času lahko uporabite naslednje pripravke: ALLIANCE (65 g/ha), ARNOLD (0,6 L/ha), BOXER (5 l/ha), BIZON (1 l/ha), FLUENT 500 SC* (0,4 L/ha), STOMP AQUA (2,9 l/ha), SHARPEN 33 EC (3-5 L/ha), SHARPEN 40 SC (2,5-4 L/ha), TRINITY (2 L/ha) ali TOLUREX 50 SC (pred vznikom 3,5-4 l/ha; po vzniku 2,5-3 l/ha).

* Pripravki niso primerni za uporabo v ukrepu POZ_FFSV in najožjih VVO.

Podrobnejše obvestilo z navedenimi lastnostmi priporočenih pripravkov registriranih v letu 2019 za zatiranje plevelov v žitih, je dostopno na spletni strani KGZS-Zavoda Novo mesto (http://www.kmetijskizavod-nm.si/nasveti/varstvorastlin (seznam registriranih herbicidov v žitih 2019)).

Pozorni bodite tudi na omejitve pri varstvu vodotokov. Pred uporabo fitofarmacevtskega sredstva natančno preberite in upoštevajte navodila za uporabo.


Datum objave obvestila: 21.10.2019 14:08
Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto
Objavil/a: RODIČ Karmen
Uredila: Karmen Rodič
Seznam registriranih FFS