130. OBVESTILO O VARSTVU OLJČNIKOV - 03.10.2019 15:20 - Zaključeno


Oljčna muha

 

V večini oljčnikov na feromonskih vabah še vedno opažamo številčno prisotnost oljčne muhe. Natančne podatki o ulovu muhe v oljčnikih lahko preverite na naslovu www.kmetijskizavod-ng.si.

 

Za zmanjšanje populacije oljčne muhe, na območjih kjer se muha številčnejše pojavila (3 oziroma več muh/vabo na teden), oljkarjem priporočamo, da po padavinah še zadnjič obnovijo ukrepanje z zastrupljeno vabo po delu krošnje

V ekološki pridelavi oljk lahko uporabimo pripravek GF 120 v odmerku 1-1,2 l/ha. Poraba do 30 l škropilne brozge/ha. Pripravek GF 120 lahko v sezoni lahko uporabimo 4x.

Za zmanjšanje populacije oljčne muhe lahko v sklopu ekološke pridelave lahko uporabimo tudi sredstvo Naturalis na osnovi entomopatogene glive Bauveria bassiana v odmerku 2 l/ha. Dovoljenih je največ 5 tretiranj letno.

 

V sklopu integrirane pridelave lahko kot kontaktni insekticid proti odrasli muhi uporabimo tudi sredstva na osnovi deltametrina in sicer: Decis ali Decis 2,5 EC ali Gat decline 2,5 EC vse v odmerku 0,5 l/ha. Z omenjenimi sredstvi je dovoljeno ukrepati največ 2x na leto.

 

Oljkarjem priporočamo, da v svojih oljčnikih redno spremljajo prisotnost oljčne muhe na feromonskih vabah ali rumenih lepljivih ploščah, ter po potrebi proti škodljivki ukrepajo skladno z zgoraj navedenimi navodili.

 

Karence dovoljenih sredstev

Fitofarmacevtsko sredstvo

Karenca dni

GF 120

7

Naturalis

ni potrebna

Decis, Decis 2,5 EC, GatDecline 2,5 EC

7

Imidan 50 WG

28

Perfekthion

35

 

Bliža se čas obiranje oljk zato pozor na karenco uporabljenih fitofarmacevtskih sredstev! Pred uporabo sredstva pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja!

 

Sledite tudi podatkom o dozorevanju oljk na www.kmetijskizavod-ng.si

 

 

Pripravil: Matjaž Jančar


Datum objave obvestila: 03.10.2019 15:20
Obvestilo prognostičnega centra: Zahodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica
Objavil/a: JANČAR Matjaž
Pripravil: Matjaž Jančar, tel.: 05 630 40 60
Seznam registriranih FFS