121. OBVESTILO O VARSTVU OLJČNIKOV - 18.09.2019 15:07 - Zaključeno


Oljčna muha

 

V večini oljčnikih na območju Slovenske Istre, Goriških Brd, Vipavske doline in Goriškega Krasa na feromonskih vabah še vedno opažamo zelo številčno prisotnost oljčne muhe. Natančne podatki o ulovu muhe v oljčnikih lahko preverite na naslovu www.kmetijskizavod-ng.si.

 

Za zmanjšanje populacije oljčne muhe, na območjih kjer se muha številčnejše pojavila (3 oziroma več muh/vabo na teden), priporočamo ukrepanje z zastrupljeno vabo po delu krošnje, oziroma obnovitev ukrepanja z zastrupljeno vabo.

 

V ekološki pridelavi oljk lahko uporabimo pripravek GF 120 v odmerku 1-1,2 l/ha. Poraba do 30 l škropilne brozge/ha. Pripravek GF 120 lahko v sezoni lahko uporabimo 4x.

Za zmanjšanje populacije oljčne muhe lahko v sklopu ekološke pridelave lahko uporabimo tudi sredstvo Naturalis na osnovi entomopatogene glive Bauveria bassiana v odmerku 2 l/ha. Dovoljenih je največ 5 tretiranj letno.

 

V sklopu integrirane pridelave lahko uporabimo tudi hidroliziran protein Nutrel v 1,5% koncentraciji, kateremu dodamo insekticid Perfekthion v odmerku 0,125 l/ha. Porabimo približno 30 l škropilne brozge/ha. Perfekthion lahko uporabimo le 1x na leto.

 

Kot kontaktni insekticid lahko proti odrasli muhi uporabimo tudi sredstva na osnovi deltametrina in sicer: Decis ali Decis 2,5 EC ali Gat decline 2,5 EC vse v odmerku 0,5 l/ha. Z omenjenimi sredstvi je dovoljeno ukrepati največ 2x na leto.

Uporabimo lahko tudi sredstvi na osnovi fosmeta Spada 200 EC v odmerku 2,5 l/ha ali Imidan 50 WG v odmerku 1,5 kg/ha. Omenjeni sredstvi lahko uporabimo 1x letno.

 

 

Oljkarjem priporočamo, da v svojih oljčnikih redno spremljajo prisotnost oljčne muhe na feromonskih vabah ali rumenih lepljivih, ter po potrebi proti škodljivki ukrepajo skladno z zgoraj navedenimi navodili.

 

Karence dovoljenih sredstev

Fitofarmacevtsko sredstvo

Karenca dni

GF 120

7

Naturalis

ni potrebna

Decis, Decis 2,5 EC, GatDecline 2,5 EC

7

Spada 200 EC

28

Perfekthion

35

 

 

 

Pred uporabo sredstva pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja!

 

 

 

Pripravil: Matjaž Jančar


Datum objave obvestila: 18.09.2019 15:07
Obvestilo prognostičnega centra: Zahodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica
Objavil/a: JANČAR Matjaž
Pripravil: Matjaž Jančar, tel.: 05 630 40 60
Seznam registriranih FFS