77. VARSTVO HMELJA - 28.08.2019 20:04 - Zaključeno


Hmeljeva peronospora

Iz ulova spor je razvidno, da je bila kritična meja v zadnjem obdobju na vseh lokacijah z izjemo Radelj presežena, obilne padavine pa so izprale fungicidi nanos. Svetujemo vam, da povsod tam kjer vam karence še to dopuščajo (pozne sorte npr. Celeia) ponovno opravite škropljenje proti hmeljevi peronospori. Škropljenje opravite z enim od bakrovih pripravkov (Cuprablau Z 35 WP 5,5 kg/ha, Badge WG 7,14 kg/ha ) ali pa s pripravkom Revus v odmerku 1,6 l/ha. Pri uporabi obeh pripravkov morate biti pozorni, saj jih lahko uporabite samo 2 krat letno ter upoštevajte karenco, ki znaša 14 dni.

Opozorimo naj vas tudi na varstvo prvo letnih nasadov in ukorenišč, kjer morate tudi v času obiranja dosledno izvajati varstvo hmelja.

 

Hmeljeva pepelovka

 

Prav tako kot pri peronospori velja enako opozorilo tudi za hmeljevo pepelovko. Povsod tam kjer vam karence dopuščajo (8 dni) predvsem pa v nasadih občutljivih sort kot so Magnum, Dana, Celeia ter Bobek, opravite preventivno škropljenje z uporabo enega od žveplovih pripravkov v polnem odmerku (6 - 7,5 kg/ha). V kolikor v nasadih pepelovko že opazite, morate poleg enega od zgoraj omenjenih sredstev obvezno uporabiti tudi pripravek Systhane 20 EW (karenca 14 dni).

Na voljo sta tudi pripravka pripravka Vivando, ki ga uporabite v odmerku 0, 66 l/ha karenca 3 dni, vendar je njegova uporaba omejena 2 krat letno in Vitisan, ki ga uporabite v odmerku 12 kg/ha karenca 1 dan. Poudariti velja, da imata omenjana pripravka tudi stransko delovanje na hmeljevo cerkosporno pegavost, tako, da njihovo uporabo svetujemo hmeljarjem kateri ste se lansko leto prvič srečali s to boleznijo. Drugače pa je za hmeljevo cerkosporno pegavost registriran pripravek Zato 50 WG v odmerku 0,625 kg na/ha, karenca pa znaša 14 dni.

 

Koruzna vešča

 

Let metuljev koruzne vešče druge generacije je še vedno številčen, sicer je malo manjši kot v prvi dekadi meseca avgusta, kar je verjetno posledica pogostih padavin. V teh času, glede na dinamiko leta metuljev v začetku avgusta, pričakujemo večje število izleglih gosenic. Glede na dejstvo, da boste pozne sorte hmelja (npr. Celeio) obirali po 10. septembru, je vsekakor še upravičena uporaba sredstev za zatiranje gosenic koruzne vešče. Namreč zadnje, obilne padavine so v večini izprale insekticidno oblogo (Lepinox plus ali Agree WG oziroma Karate Zeon 5 CS ali Karis 10 CS). Pri ponovni uporabi sredstev bodite pozorni na maksimalno število uporab posameznega sredstva na isti površini letno in karenco.

 

Pripravek

Aktivna

snov

Koncentracija/

odmerek

Karenca

(dni)

Maksimalno število škropljenj v

rastni dobi

Varnostni pas tlorisne širine od meje brega voda 1. in 2. reda (m)

Šobe klasične

Šobe Agrotop TD

Karate Zeon 5 CS

lambda-cihalotrin

0,007-0,01 % (0,25 l/ha)

21

2-krat

40

20

Karis 10 CS

lambda-cihalotrin

0,0035-0,005 % (0,125 l/ha)

14

2-krat

50

 

Lepinox plus*

Bacillus Thuringhiensis var. Kurstaki

1,0 kg

ni potrebna

3-krat

15(5)

 

Agree WG*

Bacillus Thuringhiensis var. Aizawai

1,0 kg

ni potrebna

3-krat

15(5)

 

*Pripravka Lepinox plus in Agree WG učinkujeta le na gosenice koruzne vešče in drugih metuljev, nimata pa učinkovitosti na ostale grizoče škodljivce kot je npr. hmeljev bolhačah.

 


Datum objave obvestila: 28.08.2019 20:04
Obvestilo prognostičnega centra: Celjska in Koroška regija/Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije
Objavil/a: LESKOŠEK Gregor
Pripravili: Gregor Leskošek, Magda Rak Cizej, Sebastjan Radišek
Seznam registriranih FFS