101. Priporočila za varstvo strniščne repe, črne redkve, rumene kolerabe in kitajskega zelja - 28.08.2019 12:25 - Zaključeno


V začetnem obdobju rasti največ škode povzročajo bolhači. Objedajo mlade, razvijajoče se lističe, ga naluknjajo in s tem ovirajo rast rastlin. Žuželkam zelo odgovarja suho in toplo vreme, zato je v takih razmerah nevarnost za nastanek škod večja. Potrebno je redno pregledovanje posevkov in pravočasno ukrepanje v primeru napada.

Zelo nevaren škodljivec je tudi repna grizlica. V posameznih letih oz. lokacijah se lahko pojavi v zelo velikih populacijah. Osice spoznamo po rumenem do oranžnem zadku, ličinke (pagosenice) pa so najprej sivo zelene, starejše pa skoraj črne in do 2 cm dolge. Mlade pagosenice izjedajo luknje v liste, starejše so zelo požrešne in lahko v kratkem času pojedo liste vse do žil. Napadene rastline so tudi onesnažene z iztrebki. Potrebno je natančno pregledovanje rastlin, ker so mlade ličinke težje opazne. Preglede izvajamo enkrat tedensko, prag zatiranja je dosežen, če najdemo v povprečju 1 ličinko na rastlino. Repna grizlica napada tudi ogrščico in nekatere sorodne plevele. Ob pregledu nekaterih posevkov repe na območju osrednje Slovenije in Gorenjske smo na posevkih opazili le odrasle grizlice, ličink pa še ne. Poleg repne grizlice lahko omenjene kulture napadejo tudi ličinke različnih metuljev (gosenice sovk) in listne uši.

V hladnih in deževnih jesenih se na listih rade pojavijo tudi pegavosti, ki jih povzročajo glive iz rodu Alternaria ali Cercospora. Kadar so prizadeti pretežno starejši listi, bolezni ne povzročijo posebne škode in zatiranje ni potrebno. V primeru močnejših okužb, zlasti v vlažnejših in zaprtih legah, ko se pege pojavljajo tudi na mlajših listih, je potrebno preprečiti širjenje bolezni s fungicidom, predvsem, če so rastline ob pojavu peg še majhne.

Za zatiranje škodljivcev in bolezni na repi, kolerabi, redkvi in kitajskem zelju so registrirani nekateri pripravki, ki so navedeni v spodnji tabeli.

Pred uporabo pozorno preberite in dosledno upoštevajte priložena navodila!

Insekticid

Zatiranje; št. tretiranj

Odmerek

L, kg/ha

Karenca

dni

Coragen

metulji (ČR, RK, SR); največ 2-krat

0,175

21

Decis 100 EC

bolhači (RK, SR); največ 1-krat

metulji (RK, SR); največ 1-krat

0,063

0,075

30

Karate zeon 5CS

grizoče žuželke (SR, KK); največ 1-krat

kapusov belin, kap. sovka,l. uši (SR); 1-krat

sesajoče žuž. (SR, KK); 1-krat

bolhači (KK); 1-krat

0,15

14

Lepinox plus

bombažna sovka, južna plodovrtka, kapusov molj (KK, ČR, SR); 3-krat

1,0

ni potrebna

Fungicid

 

 

 

 

Sercadis plus

bela gniloba, črna l. pegavost, pepelovke (ČR, RK,SR); 1 do 2-krat

0,6-1,0

7

Serenade aso

Bela gniloba, črna listna pegavost (RK, SR); 6-krat

8,0

ni potrebna

ČR-črna redkev; RK-rumena koleraba; SR-strniščna repa; KK-kitajski kapus


Datum objave obvestila: 28.08.2019 12:25
Obvestilo prognostičnega centra: Osrednja Slovenija/Kmetijski inštitut Slovenije
Objavil/a: Urbančič Zemljič Meta
Pripravili: Meta Urbančič Zemljič in Neja Marolt
Seznam registriranih FFS