99. Varstvo fižola pred pršicami - 14.08.2019 07:08 - Zaključeno


V nekaterih posevkih fižola se pojavlja navadna pršica, ki s sesanjem rastlinskih sokov povzroča rumenenje listov. Listi se lahko ob močni prerazmnožitvi pršic popolnoma posušijo in odpadejo. Suho in vroče vreme pozitivno vpliva na njihov razvoj, zato je priporočljivo pregledovanje posevkov in zatiranje škodljivca ob pojavu znamenj napada, kot so točkovno razbarvanje listov in pajčevina na spodnji strani listov. Za zatiranje pršic na fižolu so vam na voljo sredstva: Ortus 5 SC največ enkrat v rastni dobi v zavarovanem prostoru, Karate Zeon 5 CS, Requiem prime z dva do trikratno zaporedno uporabo v intervalu 7 dni, v ekološki pridelavi pa lahko uporabite Celaflor Naturen.

Pred rabo akaricidov pozorno preberite sredstvom priložena navodila! Upoštevajte opozorila za varstvo čebel in okolja!


Datum objave obvestila: 14.08.2019 07:08
Obvestilo prognostičnega centra: Osrednja Slovenija/Kmetijski inštitut Slovenije
Objavil/a: Urbančič Zemljič Meta
Pripravili: Meta Urbančič Zemljič in Neja Marolt
Seznam registriranih FFS