86. OBVESTILO ZA VARSTVO VINSKE TRTE - 09.08.2019 12:08 - Zaključeno


V vinorodni deželi Posavje so zgodnje sorte v vinogradih na stopnji mehčanja jagod (83 - 85 po lestvici BBCH), kasnejše sorte pa na začetku zorenja (BBCH 81).

Pri varstvu pred peronosporo vinske trte potekajo zadnja tretiranja. Priporočamo uporabo sredstev z dodanim bakrom AMALINE FLOW (2,25 l/ha; do mehčanja jagod), oz. bakrove pripravke: BADGE WG (2,5 kg/ha; do obarvanja jagod), KOCIDE 2000 (2 kg/ha; do trgatve [85 po lestvici BBCH]), CUPRABLAU Z 35 WG (3 kg/ha; 21 dni karence), CUPRABLAU Z 35 WP (3 kg/ha; 21 dni), CUPRABLAU Z 50 WP (2 kg/ha; 21 dni), CUPRABLAU Z ULTRA WP (1,8 kg/ha; 21 dni). Še vedno lahko uporabite tudi kontaktne pripravke, a bodite pozorni na karenčne dobe. V poštev pridejo: AMPEXIO (0,5 kg/ha; do mehčanja jagod [85 po BBCH]), ORVEGO (0,8 l/ha; do barvanja jagod [83 po BBCH]), DITHANE M-45 (2 kg/ha; do mehčanja jagod), DITHANE DG NEOTEC (2 kg/ha; do mehčanja jagod), AVTAR 75 NT (2 kg/ha; do mehčanja jagod), MANFIL PLUS 75 WG (2 kg/ha; do mehčanja jagod), MILDICUT (4 l/ha), VIDERYO F (2,5 l/ha; do mehčanja jagod), VINCYA F (2,5 l/ha; do mehčanja jagod), DAIMYO F (2,5 l/ha; do mehčanja jagod),…

Proti oidiju vinske trte lahko dodate nega od pripravkov na osnovi žvepla: COSAN, KUMULUS DF, MICROTHIOL SPECIAL, PEPELIN, THIOVIT JET ali VINDEX 80 WG v odmerku 3,0-8,0 kg/ha. Pri temperaturah zraka nad 28°C je pri uporabi močljivih žvepel potrebna previdnost zaradi možnega pojava fitotoksičnosti.

V primeru rabe sredstev, ki so čebelam nevarna, pokosite cvetočo podrast in jih uporabite v večernem času, ko čebele ne letajo. Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja.


Datum objave obvestila: 09.08.2019 12:08
Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto
Objavil/a: RODIČ Karmen
Uredila: Karmen Rodič
Seznam registriranih FFS