94. VARSTVO JABLAN IN HRUŠK - 06.08.2019 14:22 - Zaključeno


Nadaljevanje spremenljivega vremena s pogostimi padavinami je ugodno za širjenje glivičnih obolenj listja in plodov. Plodove v nasadih zgodnjih sort je potrebno v času pred obiranjem zavarovati tudi pred skladiščnimi boleznimi. Za ta namen priporočamo sredstva kot so Flint (karenca 21 dni), Zato 50 WG (21 dni) Luna experience (14 dni), Bellis (7 dni), Pomax (5 dni) Geoxe (3 dni) in Switch 62,5WG (3 dni). Za varstvo poznejših sort pa še naprej priporočamo uporabo dotikalnih fungicidov na osnovi a. s. kaptan kot so Merpan 80 WDG (28 dni), Scab 80 WG (21 dni), Scab 480 SC (21 dni) in Orthocide 80 WG (28 dni). Za varstvo ekoloških nasadov pred jablanovim škrlupom in mušjo pegavostjo lahko uporabite pripravek Vitisan. Pozorni bodite na karence, še posebno v nasadih zgodnjih sort!

Jabolčni zavijač

Ulovi jabolčnega zavijača so razmeroma nizki na večini opazovanih lokacij. Kljub temu je potrebno nasade varovati pred jabolčnim zavijačem v približno dvo-tedenskih razmakih, posebno v nasadih, kjer beležite visoke ulove na feromonske vabe. V tem času priporočamo uporabo pripravkov s krajšo karenco kot so Delegate 250 WG (7 dni), Affirm (7 dni) ali Laser plus (7 dni). Bodite pozorni na karence, posebno v nasadih z zgodnjimi sortami!

Za varstvo ekoloških nasadov lahko uporabite pripravke kot so Laser Plus (7 dni), Agree WG, Lepinox plus, Carpovirusine in Madex Max.

 

Hrušev ožig

Sadjarje opozarjamo na redno spremljanje pojava hruševega ožiga. Kljub temu, da letos pogoji za primarne okužbe s hruševim ožigom (Erwinia amylowora) niso bili izpolnjeni priporočamo, da ste pozorni na znamenja hruševega ožiga, še posebno v nasadih, ki so bili v lanskem letu prizadeti zaradi tega bakterijskega obolenja. Značilno znamenje hruševega ožiga so veneči poganjki, ki se sušijo, v soparnem vremenu se lahko pojavi bakterijski izcedek. Podobna znamenja lahko na jablani in hruški povzročajo tudi druge bolezni in škodljivci. V vsakem primeru je takšne poganjke potrebno izrezovati (vsaj 30 cm v zdravo tkivo) in odstranjevati iz nasada ter primerno uničiti (zažgati) V primeru suma na okužbo s hruševim ožigom obvestite fitosanitarno inšpekcijo ali vam najbližjo javno službo za varstvo rastlin.

Pred škropljenjem z insekticidi pokosite cvetočo podrast! Upoštevajte sredstvom priložena navodila in registracije posameznih pripravkov!


Datum objave obvestila: 06.08.2019 14:22
Obvestilo prognostičnega centra: Osrednja Slovenija/Kmetijski inštitut Slovenije
Objavil/a: Matic Novljan
Pripravil: Matic Novljan, Primož Žigon, Uredila: Meta Zemljič
Seznam registriranih FFS