76. OBVESTILO O VARSTVU VINSKE TRTE - 06.08.2019 14:20 - Zaključeno


Za zadnja škropljenja proti peronospori vinske trte lahko uporabite bakrove pripravke kot so Badge WG, Cuproxat, Kocide 2000, Cuprablau Z 35 WG/ 35 WP/ 50 WP, Cuprablau Z Ultra WP ali Nordox 75 WG, imajo 21 dnevno karenco. Uporabite lahko tudi katerega od drugih registriranih pripravkov s polsistemičnim oz. translaminarnim delovanjem kot sta Mildicut in Ampexio (karenca 21 dni) ali pripravke na osnovi aktivne snovi mankozeb, ki imajo krajšo karenčno dobo kot so Avtar 75NT, Dithane DG Neotec, Dithane M-45, Mankoz 75 WG (vsi karenca 28 dni).

Pri sortah, pri katerih se jagode že mehčajo, je v primeru napovedi daljšega deževnega obdobja (nekaj dni) priporočljivo opraviti škropljenje proti sivi grozdni plesni (Botrytis cinerea). Škropljenje je potrebno izvesti pred padavinami z enim od registriranih pripravkov kot so Cantus, Mythos, Prolectus, Pyrus 400 SC, Scala, Switch 62,5 WG, Teldor SC 500. Uporabite lahko tudi pripravke kot so Amylo-X, Botector ali Serenade ASO in so dovoljeni tudi za uporabo v ekološki pridelavi. Škropljenje z botriticidi je smiselno izvesti zgolj v coni grozdja, pri čemer je potrebno odmerek sredstva ustrezno prilagoditi.

Pri izbiri sredstev upoštevajte navodila glede dovoljenega števila rab, upoštevajte veljavne registracije in karenčne dobe pripravkov. Upoštevajte sredstvom priložena navodila in priporočila za varstvo okolja!


Datum objave obvestila: 06.08.2019 14:20
Obvestilo prognostičnega centra: Napovedi za vso Slovenijo/Kmetijski inštitut Slovenije
Objavil/a: Matic Novljan
Pripravil: Matic Novljan, Primož Žigon, Uredila: Meta Zemljič
Seznam registriranih FFS