78. OBVESTILO O VARSTVU KAPUSNIC - 29.07.2019 10:02 - Zaključeno


V zadnjih dveh tednih ugotavljamo povečan nalet kapusove hržice. V nevarnosti so predvsem sadike kapusnic, ki so v fazi oblikovanja glave. V primeru, da se na listih zelja pojavljajo poškodbe, je mogoče uporabiti pripravek Movento SC 100 v 0,75 L/ha ali Karate Zeon 5 CS v 0,2 L/ha (BO, Z, R), ki je registriran za zatiranje grizočih in sesajočih žuželk.

Legenda: (BO=brstični ohrovt, Z=zelje, R = redkvica).

Pred uporabo posameznih pripravkov je potrebno prebrati in upoštevati navodila za uporabo, zaradi nevarnosti posameznih pripravkov za čebele in predpisanih razdalj od voda I. in II. reda. V primeru uporabe sredstev, nevarnih za čebele, je potrebno cvetočo podrast pokositi in škropljenje opraviti v večernem ali nočnem času, ko so čebele v panjih.

JAVNA SLUŽBA ZA VARSTVO RASTLIN


Datum objave obvestila: 29.07.2019 10:02
Obvestilo prognostičnega centra: Severovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Maribor
Objavil/a: MEŠL Miro
Pripravil: Miro Mešl
Seznam registriranih FFS