89. PRŠICE V ZAVAROVANIH PROSTORIH - 25.07.2019 15:14 - Zaključeno


Na paprikah v zavarovanih prostorih se pojavljajo navadne pršice. Priporočamo redno pregledovanje rastlin. Za zatiranje navadne pršice so na voljo sledeči insekticidi: brez potrebne karence oz. z enodnevno karenco sta na voljo sredstvi Naturalis in Requiem prime, 3-dnevno karenco imata pripravka Nissuron 10 WP in Vertimec pro, 7-dnevno pa pripravek Ortus 5 SC. Z zatiranjem pršic začnite dovolj zgodaj, ko so populacije še majhne.

Upoštevajte sredstvom priložena navodila!


Datum objave obvestila: 25.07.2019 15:14
Obvestilo prognostičnega centra: Osrednja Slovenija/Kmetijski inštitut Slovenije
Objavil/a: Meta Urbančič Zemljič
Pripravili: Meta Urbančič Zemljič in Neja Marolt
Seznam registriranih FFS