87. zATIRANJE RESARJEV NA MLADEM PORU - 25.07.2019 15:07 - Zaključeno


V nasadih pora opažamo zelo velike populacije resarjev, ki jim odgovarja sušno in toplo vreme. Še posebej nevarni so zgodnji napadi na mladih rastlinah, ki lahko znatno zmanjšajo količino in kakovost pridelka. Priporočamo pregledovanje rastlin. Resarje najlažje najdemo tako, da razmaknemo najmlajše liste in preiščemo bazalne dele rastlin. Če je napadenih približno polovica rastlin priporočamo zatiranje z insekticidom. Škropljenje ponovite po 5 do 7 dneh, da prekinete razvojni krog žuželke. Za dobro učinkovitost mora biti nanos škropiva dober, da doseže tudi skrite dele rastlin. Za zatiranje resarjev v poru so registrirani insekticidi Laser, Laser plus, Perfekthion in Karate Zeon 5 CS.


Datum objave obvestila: 25.07.2019 15:07
Obvestilo prognostičnega centra: Osrednja Slovenija/Kmetijski inštitut Slovenije
Objavil/a: Meta Urbančič Zemljič
Pripravili: Meta Urbančič Zemljič in Neja Marolt
Seznam registriranih FFS