86. ZATIRANJE BOLHAČEV IN KAPUSOVE HRŽICE NA MLADIH KAPUSNICAH - 25.07.2019 15:06 - Zaključeno


V mladih nasadih belega in rdečega zelja ter drugih vrst kapusnic se pojavljajo bolhači. Ponekod so populacije zelo številčne in lahko močno ovirajo rast rastlin. Poleg bolhačev, mlade rastline ogroža tudi kapusova hržica. Za zatiranje kapusove hržice je registriran insekticid Movento SE 100, s katerim boste zatrli tudi bolhače. Sicer pa lahko za zatiranje bolhačev uporabite pripravke Decis 100 EC, Fastac 100 EC ali Karate Zeon 5 CS. Navedeni trije pripravki sodijo v skupino piretroidov, ki so občutljivi na visoke temperature in močno sončno sevanje. V takih razmerah hitro razpadejo in ne dosegajo zadovoljivega učinka, zato jih aplicirajte zvečer.

Upoštevajte sredstvom priložena navodila!


Datum objave obvestila: 25.07.2019 15:06
Obvestilo prognostičnega centra: Osrednja Slovenija/Kmetijski inštitut Slovenije
Objavil/a: Meta Urbančič Zemljič
Pripravili: Meta Urbančič Zemljič in Neja Marolt
Seznam registriranih FFS