80. VARSTVO JABLAN IN HRUŠK - 25.07.2019 07:36 - Zaključeno


V nasadih jablan in hrušk plodiči pridobivajo na premeru in pri zgodnjih sortah dosegajo 70– 80 % končne velikosti (77 – 78 po lestvici BBCH).

Varstvo pred jablanovim škrlupom vzdržujte z rabo preventivno delujočih fungicidov: MANFIL 75 WG (2 kg/ha; le jablana), MANFIL PLUS 75 WG (2 kg/ha), MANFIL 80 WP (2 kg/ha; le jablana), MANKOZ 75 WG (2 kg/ha), PENNCOZEB 75 DG (2,5 kg/ha; le jablana), PINOZEB M-45 (2 kg/ha; le jablana), POLYRAM DF (2 kg/ha), DELAN 700 WG (0,75 kg/ha), AVTAR 75 NT (2 kg/ha), DITHANE DG Neotec (2 kg/ha), DITHANE M-45 (2 kg/ha), MERPAN 80 WDG (1,88 kg/ha), ORTHOCIDE 80 WG (2 kg/ha), SCAB 80 WG (1,9 kg/ha) ali SCAB 480 SC (3,13 l/ha).

Za preprečevanje gnilob na plodovih, ki so bili poškodovani v neurju ali napadu žuželk, svetujemo pripravek AMYLO – X (1,5 do 2,5 kg na ha; na isti površini v eni rastni dobi največ 6 krat; razmik med posameznimi tretiranji je 7 do 10 dni; predviden za rabo tudi v ekološki pridelavi).

Proti jablanovi pepelovki dodajate tudi 3 – 5 kg žveplovih pripravkov na ha.

Na legah, ki jih redno prizadene jabolčni zavijač, priporočamo proti gosenicam drugega rodu: AFFIRM (4 kg/ha), CORAGEN (270 ml/ha), MADEX MAX (50 ml/ha na 1 meter višine krošnje), CARPOVIRUSINE (1 l/ha)…

Za nadzor prerazmnoženih populacij navadne in rdeče sadne pršice lahko uporabite: VERTIMEC PRO (1,125 l/ha), KANEMITE SC (0,625 l/ha na 1 m višine krošnje pri največji porabi vode 500 l/ha na 1 m višine krošnje; uporaba do 70% končne velikosti), MASAI (0,5 kg/ha; največ enkrat v eni rastni dobi; ne priporoča se tretiranja pri temperaturah zraka nad 25 °C).

Razmike med tretiranji prilagodite vremenskim razmeram in prirastu listne površine; le ti naj ne bodo daljši od 10 dni. Upoštevajte, da je v dneh z nadpovprečno visokimi temperaturami ozračja učinkovanje fitofarmacevtskih sredstev lahko omejeno. Možni so tudi pojavi fitotoksičnosti.

Pred tretiranjem s FFS odstranite morebitno cvetočo podrast ter preprečite zanašanje na sosednje površine. Priporočamo, da nanos FFS opravite v večernem času, ko ni možnosti vpliva na čebele. Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja.


Datum objave obvestila: 25.07.2019 07:36
Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto
Objavil/a: BAJEC Domen
Pripravil: Domen Bajec
Seznam registriranih FFS