83. VARSTVO ČEBULNIC - 22.07.2019 09:53 - Zaključeno


Na čebuli iz semena se pojavljajo sveža znamenja čebulne plesni. Ker bodo rastline iz semena na njivah še nekaj časa, jih še naprej varujte pred boleznimi. Za zatiranje čebulne plesni so registrirani pripravki Ridomil gold MZ pepite, Penncozeb 75 DG, bakrovi pripravki - Champ formula 2 Flo, Champion 50 WG, Cuprablau Z 35 WG, Cuprablau Z 35 WP in Cuproxat ter nekaj pripravkov na osnovi azoksistrobina - Chamane, Mirador 250 EC, Ortiva, Zaftra AZT 250 SC in Zoxis 250 SC. Fungicidi z azoksistrobinom zatirajo tudi papirnato bolezen listov pora in čebule ter škrlatno pegavost.

Na rastlinah spremljajte tudi pojave resarjev. V čebuli in poru lahko škodljivce zatirate z insekticidom Laser 240 SC ali Laser plus, v čebuli tudi s pripravkom Perfekthion ali Karate Zeon.


Datum objave obvestila: 22.07.2019 09:53
Obvestilo prognostičnega centra: Osrednja Slovenija/Kmetijski inštitut Slovenije
Objavil/a: Meta Urbančič Zemljič
Pripravili: Meta Urbančič Zemljič in Neja Marolt
Seznam registriranih FFS