62. VARSTVO NASADOV JABLAN - 19.07.2019 10:36 - Zaključeno


Fenološka faza

Plodovi jabolk v povprečju na opazovane sorte dosegajo 70 % končne velikosti (BBCH 77).

Jabolčni zavijač, listne uši

Na opazovanih sadjarskih lokacijah Celjske in Koroške regije so ulovi metuljčkov jabolčnega zavijača na feromonskih vabah trenutno tako v ekstenzivnih - neškropljenih kot intenzivnih nasadih jablana, kjer sta bili opravljeni dve škropljenji proti prvi generaciji, pod pragom škodljivosti. Po otoplitvi vremena je vsota efektivnih (pri pragu 10 °C) na večina lokacij presegla vrednost 650 °C, ko naj bi se na podlagi dolgoletnih podatkov začel let druge generacije. Pri pregledu in prerezu črvivih plodov še vedno najdemo manjše število gosenic prve generacije, medtem ko večina gosenic plodove zapustila. Ob dvigu temperatur ob koncu tedna in v naslednjem tednu pričakujemo hiter razvoj in polni let druge generacije metuljčkov jabolčnega zavijača.

Za lažjo odločitev glede nadaljevanja strategije zatiranja jabolčnega zavijača in preverjana učinkovitosti zatiranja prvega rodu jabolčnega zavijača preglejte nasade jablan. Pregled naj obsega 1000 plodov posamezne sorte (prag škodljivosti za prvi rod je 2 %, za drugi rod pa 1% črvivih plodov).

Glede na navedena dejstva in upoštevanje predhodnih rokov zatiranja svetujemo, da naslednje škropljenje usmerite v polni razvoja druge generacije jabolčnega zavijača. Škropljenje opravite med 22. in 30. julijem. V nasadih, kjer so ulovi metuljčkov trenutno maloštevilni in ne najdete črvivih plodov, usmerite škropljenje v drugo polovico napovedanega roka zatiranja.

Pri uporabi pripravkov dajte prednost tistim, ki imajo najkrajšo karenčno dobo. Svetujemo uporabo pripravka Affirm (4 kg/ha) ali Delegate 250 WG (0,3 kg/ha), ki imata karenco (7 dni). Uporabite lahko tudi pripravek Laser plus (0,3 L/ha), ki ima dovoljenja za uporabo tudi v ekološki pridelavi in ima prav tako karenco 7 dni. Slednja dva pripravka lahko uporabite le 1x v rastni dobi.

Pri sortah, ki se obirajo pozno (v oktobru) lahko za zatiranje drugega rodu jabolčnega zavijača uporabite še insekticida MAC skupine kot sta Runner 240 SC (0,45 L/ha) ali Mimic (1 L/ha), če imate težave z ušmi, pa je možna tudi uporaba pripravkov Mospilan 20 SG (0,4 kg/ha) ali Calypso SC 480 (0,3 L/ha).

V nasadih, kjer je jabolčni zavijač v preteklih letih povzročil veliko škode je priporočljivo za slabitev populacije redno dodajanje polovičnega odmerka granuloznega virusa Madex max ali Carpovirusine.

Redno spremljate populacijo listnih in krvave uš ter rdeče sadne pršice. Ob preseganju praga škodljivost uporabite enega od registriranih pripravkov za njihovo zatiranje.

PRI UPORABI SREDSTEV NEVARNIH ZA ČEBELE IZVAJAJTE ŠKROPLJENJE IZKLJUČNO POZNO ZVEČER, PONOČI ALI ZGODAJ VZJUTRAJ, KO SO ČEBELE V PANJIH TER POSKRBITE, DA BO PODRAST POMULČENA! PRED UPORABO SREDSTEV PREBERITE NAVODILA ZA UPORABO IN DOSLEDNO UPOŠTEVAJTE TUDI OSTALA OPOZORILA GLEDE VARSTVA OKOLJA.

Jablanov škrlup

Škropljenje proti škrlupu opravite z enim od pripravkov na osnovi aktivne snovi kaptan: Merpan 80 WDG (1,88 kg/ha), Orthocide 80 WG (2 kg/ha), Scab 80 WG (1,9 kg/ha) ali Scab 480 SC (3,13 L/ha). V tem času je prav tako smiselna uporaba pripravkov, ki delujejo tudi na pozni-skladiščni škrlup in ostale skladiščne bolezni kot sta: Zato 50 WG (100 – 150 g/ha) ali Zato plus (1,9 kg/ha). Pri zgodnjih sortah jabolk pazite na karenco! Bodite dosledni pri upoštevanju karenčne dobe glede na tehnološki rok obiranja!

Preglednica: Pripravki in karenčne dobe

Fitofarmacevtsko sredstvo

FUNGICIDI

KARENCA (št. dni)

Zato plus

35

Merpan 80 WDG, Orthocide 80 WG

28

Scab 80 WG, Scab 480 SC, Zato 50 WG

21

INSEKTICIDI

 

Runner 240 SC, Mimic, Mospilan 20 SG, Calypso SC 480

14

Affirm, Delegate 250 WG, Laser plus

7

V primeru toče takoj opravite škropljenje s pripravki, ki vsebujejo aktivno snov kaptan kot so: Merpan 80 WDG, Orthocide 80 WG, Scab 80 WG ali Scab 480 SC.

Hrušev ožig

Izvajajte redne preventivne preglede na prisotnost Erwinie amylovora povzročiteljice bakterijskega hruševega ožiga. Poleg nasadov pregledujte tudi okolico, kjer se nahajajo okrasne in samonikle rastline, ki so gostiteljice hruševega ožiga (glog, panešplja, ognjeni trn, jerebika, šmarna hrušica…). V primeru suma na okužbo s hruševim ožigom obvestite fitosanitarno inšpekcijo ali javno službo za varstvo rastlin na Inštitutu za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije v Žalcu (03 71 21 600 ali 616).


Datum objave obvestila: 19.07.2019 10:36
Obvestilo prognostičnega centra: Celjska in Koroška regija/Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije
Objavil/a: Alenka Ferlež-Rus
Pripravila: Alenka Ferlež-Rus
Seznam registriranih FFS