105. OBVESTILO O VARSTVU VINSKE TRTE - 18.07.2019 15:07 - Zaključeno


Vinska trta je v fenofazi 79 BBCH (K-L po Baggioliniju).

 

Če je od zadnjega škropljenja proti peronospori vinske trte minilo od 7 do 10 dni je škropljenje priporočljivo ponoviti. Bolezen lahko zatirate s kontaktnimi pripravki.

 

Pripravka Cabrio Top (2 kg/ha) in Universalis (2 l/ha) se lahko uporablja za zatiranje peronospore in oidija vinske trte.

 

Pripravki z dotikalnim načinom delovanja:

Sredstvo

Odmerek ali koncentracija

Amaline Flow

2,25 l/ha

Avtar 75 NT

0,2 %; 2 kg/ha

Daimyo F

2,5 l/ha

Dithane DG Neotec

0,2 %; 2 kg/ha

Dithane M-45

0,2 %; 2 kg/ha

Enervin

2,5 kg/ha

Follow 80 WG

1,25 kg/ha

Folpan 50 SC

2 l/ha

Folpan 80 WDG

1,25 kg/ha

Manfil 75 WG

0,2 %; 2 kg/ha

Manfil 80 WP

2 kg/ha

Manfil Plus 75 WG

0,2 %; 2 kg/ha

Mankoz 75 WG

0,2 %; 2 kg/ha

Penncozeb 75 DG

2 kg/ha

Pinozeb M-45

2 kg/ha

Polyram DF

0,24 %; 2,4 kg/ha

Videryo F

2,5 l/ha

Vincya F

2,5 l/ha

 

 

Za zatiranje oidija vinske trte uporabljamo novejša sredstva s kontaktnim delovanjem ali registrirane sistemične in polsistemične pripravke. Če za zatiranje oidija vinske trte uporabljate pripravke na osnovi močljivega žvepla je potrebno škropljenja ponavljati v 5 do 6 dnevnih intervalih.

 

Registrirana sredstva proti oidiju vinske trte:

Sredstvo

Odmerek ali koncentracija

AQ-10

0,0035 % (35 g/ha)

Baltazar

0,4 l/ha

Collis

0,4 l/ha

Crystal

0,2 l/ha

Custodia

0,525 l/ha

Domark 100 EC

0,3 l/ha

Dynali

0,65 l/ha

Falcon EC 460

0,4 l/ha

Folicur EW 250

0,4 l/ha

Karathane Gold 350 EC

0,5-0,6 l/ha

Kusabi 300 SC

0,25 – 0,3 l/ha

Luna Experience

0,375 – 0,5 l/ha

Luna Max

1 l/ha

Misha 20 EW

0,23 l/ha

Mystic 250 EC

0,4 l/ha

Nativo 75 WG

0,16 kg/ha

Orius 25 EW

0,04 % (0,4 l/ha)

Postalon 90 SC

1-1,25 l/ha

Score 250 EC

0,2 l/ha

Sercadis

0,15 l/ha

Serenade Aso

8 l/ha

Spirox D

0,5 l/ha

Star Tebukonazol

0,4 l/ha

Systhane 20 EW

0,14 l/ha

Talendo

0,25 l/ha

Talendo Extra

0,13-0,3 l/ha (BBCH 61-71); 0,2-0,4 l/ha (BBCH 71-79)

Tebusha 25% EW

0,04 % (0,4 l/ha)

Topas 100 EC

0,3 l/ha

Topaze

0,3 l/ha

Topsin-M

1,6 kg/ha

Vitisan

3-12 kg/ha

Vivando

0,2 l/ha

 

Pred uporabo sredstev pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja!


Datum objave obvestila: 18.07.2019 15:07
Obvestilo prognostičnega centra: Zahodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica
Objavil/a: Devetak Marko
Pripravil: Marko Devetak
Seznam registriranih FFS