77. VARSTVO JABLAN IN HRUŠK - 17.07.2019 15:39 - Zaključeno


V nasadih jablan in hrušk plodiči pridobivajo na premeru in pri nekaterih zgodnjih sortah dosegajo 70 -80 % končne velikosti (77 - 78 po lestvici BBCH).

Varstvo pred jablanovim škrlupom vzdržujte z rabo preventivno delujočih fungicidov: MANFIL 75 WG (2 kg/ha; le jablana), MANFIL PLUS 75 WG (2 kg/ha), MANFIL 80 WP (2 kg/ha; le jablana), MANKOZ 75 WG (2 kg/ha), PENNCOZEB 75 DG (2,5 kg/ha; le jablana), PINOZEB M-45 (2 kg/ha; le jablana), POLYRAM DF (2 kg/ha), DELAN 700 WG (0,75 kg/ha), AVTAR 75 NT (2 kg/ha), DITHANE DG Neotec (2 kg/ha), DITHANE M-45 (2 kg/ha), MERPAN 80 WDG (1,88 kg/ha), ORTHOCIDE 80 WG (2 kg/ha), SCAB 80 WG (1,9 kg/ha) ali SCAB 480 SC (3,13 l/ha).

Proti jablanovi pepelovki dodajate tudi 3 – 5 kg žveplovih pripravkov na ha.

Za preprečevanje gnilob na plodovih, ki so bili poškodovani v neurju ali napadu žuželk, svetujemo pripravek AMYLO – X (1,5 do 2,5 kg na ha; na isti površini v eni rastni dobi največ 6 krat; razmik med posameznimi tretiranji je 7 do 10 dni; predviden za rabo tudi v ekološki pridelavi).

Nadzor razvoja listnih pegavosti je pomemben v ekološki pridelavi. Omejujte jih z izmenjujočo uporabo sredstva za krepitev rastlin MYCOSIN (12–15 kg/ha) v kombinaciji z močljivim žveplom ter pripravka VITISAN (7,5 kg/ha), ki omejuje razvoj mušje pegavosti, sajavosti plodov, škrlupa in pepelastih plesni.

Obnovo zaščitne fungicidne obloge načrtujte pred napovedanimi padavinami. Upoštevajte, da je je izprana, ko pade 30 ali več mm dežja. Razmiki med tretiranji so v tem obdobju še vedno na največ 8 do 10 dni.

V primeru neurja s točo, je potrebno počakati, da se listje osuši in opraviti varstvo s sredstvom na osnovi aktivne snovi kaptan: MERPAN 80 WDG, ORTHOCIDE 80 WG, SCAB 80 WG ali SCAB 480 SC.

Proti gosenicam drugega rodu jabolčnega zavijača priporočamo: AFFIRM (4 kg/ha), CORAGEN (270 ml/ha), MADEX MAX (50 ml/ha na 1 meter višine krošnje), CARPOVIRUSINE (1 l/ha)…

Pozorni bodite tudi na prerazmnožitve navadne in rdeče sadne pršice. Za zmanjšanje njihove gostote lahko uporabite: VERTIMEC PRO (1,125 l/ha), KANEMITE SC (0,625 l/ha na 1 m višine krošnje pri največji porabi vode 500 l/ha na 1 m višine krošnje; uporaba do 70% končne velikosti), MASAI (0,5 kg/ha; največ enkrat v eni rastni dobi; ne priporoča se tretiranja pri temperaturah zraka nad 25 °C), MILBEKNOCK (0,625 l/ha na 1 m višine krošnje; uporaba do 60% končne velikosti), KOROMITE (0,625 l/ha na 1 m višine krošnje; uporaba do 60% končne velikosti).

Razmike med tretiranji prilagodite vremenskim razmeram in prirastu listne površine; le ti naj ne bodo daljši od 10 dni. Upoštevajte, da je v dneh z nadpovprečno visokimi temperaturami ozračja učinkovanje fitofarmacevtskih sredstev lahko omejeno. Možni so tudi pojavi fitotoksičnosti.

Pred tretiranjem s FFS odstranite morebitno cvetočo podrast ter preprečite zanašanje na sosednje površine. Priporočamo, da nanos FFS opravite v večernem času, ko ni možnosti vpliva na čebele. Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja.


Datum objave obvestila: 17.07.2019 15:39
Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto
Objavil/a: BAJEC Domen
Pripravil: Domen Bajec
Seznam registriranih FFS